sobota, 25 maja 2019 r.

Prymas w Piekoszowie

„Ukoronowana 50 lat temu piekoszowska Matka Boża Miłosierdzia swoją matczyną obecnością i wstawiennictwem, łącząc to, co Boże i ludzkie, uczy nas wołania o Boże Miłosierdzie i pokładania ufności w miłosierdziu Pana”.


 Prymas Polski abp Wojciech Polak przewodniczył 18 listopada uroczystościom jubileuszowym z okazji 50-lecia koronacji XVII-wiecznego wizerunku MB Miłosierdzia. Podczas pobytu w Piekoszowie i w sanktuarium Prymas spotkał się z mieszkańcami miejscowego Domu dla Niepełnosprawnych, modląc się z nimi i prowadząc osobiste rozmowy. Przewodniczył także Mszy św. w piekoszowskim sanktuarium w asyście biskupów kieleckich: bp. Jana Piotrowskiego, bp. Andrzeja Kalety oraz licznie przybyłego duchowieństwa. Poświęcił również sukienki i korony dla XVII - wiecznego wizerunku - wotum wdzięczności parafian, pielgrzymów i mieszkańców dekanatu piekoszowskiego za Złoty Jubileusz Koronacji obrazu Matki Bożej Miłosierdzia.


W HOMILII Prymas nawiązywał do koronacji obrazu dokonanej w 1968 roku przez Prymasa Tysiąclecia kard. Wyszyńskiego – wśród siedmiu innych koronacji tamtego roku. Cytował słowa i zapiski Prymasa, m.in. z „Pro memoria”, a wydarzenie sprzed 50 lat wpisał w kontekst Bożego Miłosierdzia. Zaznaczył także, w jaki sposób Matka Boża przypomina o łaskach płynących z Bożego Miłosierdzia i jak w nim pośredniczy. 


„Wspominając dzisiaj 50-lecie piekoszowskiej koronacji (…) oczyma wiary dostrzegamy nie tylko sam cudowny wizerunek Maryi, ale nade wszystko Tę, która otworzyła swe łono, by mogło dokonać się przyjście Boga na świat” – mówił Prymas, wskazując na połączenie „ludzkiego i Bożego, powiązanie nieba i ziemi, Syna Bożego z synami ludzkimi”, a zarazem „przedziwne powiązanie naszego życia z Chrystusem – przez Maryję”.


„Syn Boży we wszystkim, kim był i jak się zachowywał, czego uczył, przybliżał całym sobą Boże Miłosierdzie” - przypominał abp Polak. „To Syn Boży – mówił – biorąc z Maryi Dziewicy dosłownie to, co ludzkie, On je powiązał w sobie z tym, co Boże, a na ogrom grzechu odpowiedział pełnią przebaczenia”. Po homilii Prymas Polski poświęcił „Szaty dla Maryi”, a bp Jan Piotrowski odczytał akt zawierzenia. 


W piekoszowskiej świątyni obraz Matki Bożej, namalowany w 1691 roku przez nowicjusza OO. Paulinów w Częstochowie – Krzysztofa Lateckiego, czczony jest od początku XVIII wieku, gdy w święto Wniebowstąpienia Pańskiego (21 maja 1705 roku) dostrzeżono krwawe łzy na wizerunku. Wydarzenie zostało opisane przez jednego z naocznych świadków. To niezwykle zjawisko dało początek kultowi Matki Bożej Piekoszowskiej. Obraz został umieszczony w świątyni. Do Piekoszowa zaczęły ściągać rzesze wiernych, zapisywano także łaski otrzymane za pośrednictwem Maryi. 8 września 1968 roku Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński, w asyście biskupów, w obecności ok. 300 kapłanów, dokonał uroczystej koronacji obrazu Matki Bożej Miłosierdzia.


za KAI
Fot. www.parafiapiekoszow.pl


Polecamy