piątek, 3 lipca 2020 r.

Katalog starodruków on-line

Badacze starodruków mogą już korzystać z katalogu on-line, w którym umieszczonych zostało wiele tysięcy zapisów katalogowych (rekordów) dawnych książek drukowanych z okresu od XVI do XIX wieku. Jest on dostępny w zakładce BIBLIOTEKA, gdzie znajduje się podzakładka KATALOG ON LINE STARODRUKI.


Aby odnaleźć konkretny druk należy wpisać w pasek wyszukiwarki dane dotyczące jednego z następujących elementów katalogu: autora oraz współautora, tytułu, miejsca oraz roku wydania lub dedykacji. Informacje odnoszące się do proweniencji, opraw oraz dodatkowych uwag z przyczyn technicznych są aktualnie dostępne na miejscu w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie. 


Warto zaznaczyć, że po raz pierwszy w historii Archiwum Archidiecezjalnego informacje o dawnych drukach z zasobu placówki umieszczone są w Internecie za co należą się podziękowania uczestnikom trwającego w latach 2012-2017 projektu grantowego, którzy trudzili się nad powstaniem tych zapisów katalogowych. Identyfikacja i opracowanie zasobu dawnej Biblioteki Katedralnej jest wciąż kontynuowane. 

Polecamy