piątek, 3 lipca 2020 r.

Kuria po rekolekcjach

Z udziałem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka i bp. Krzysztofa Wętkowskiego odbyły się  w pierwszy piątek i sobotę Wielkiego Postu (16-17 lutego) w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu Starym, rekolekcje pracowników Kurii i Trybunału Metropolitalnego w Gnieźnie.


Dwudniowe spotkanie koncentrowało się wokół osoby bł. Michała Kozala, byłego rektora gnieźnieńskiego seminarium duchownego i biskupa pomocniczego włocławskiego w latach 1939-1943, który zginął w obozie koncentracyjnym w Dachau. Postać tego heroicznego duchownego wybrano nieprzypadkowo. Niebawem przypada 100. rocznica jego święceń kapłańskich. „Myślę, że jest to postać ważna nie tylko dla duchownych czy przygotowujących się do kapłaństwa, ale przemawia także do nas wszystkich. Dlatego chcieliśmy przypomnieć osobę i świadectwo tego wielkiego Polaka” – wyjaśnił Prymas Polski.


Temat przewodni rekolekcji stanowiły słowa „Będziecie moimi świadkami”, zaczerpnięte ze świadectw osób, które przeżyły gehennę obozu koncentracyjnego w Dachau. Rozważania prowadził ks. Artur Niemira, kanclerz kurii diecezjalnej we Włocławku. „Bł. bp Michał Kozal jest postacią, która pokazuje, że miłość posunięta do granic heroicznego świadectwa, jest możliwa w życiu każdego człowieka – kapłana, osoby konsekrowanej, człowieka świeckiego. Wierność Chrystusowi przemienia serce człowieka, co na drodze wielkopostnego nawrócenia jest bardzo ważne, a jednocześnie daje moc do tego, aby Chrystusa naśladować, by być Jego świadkiem w codzienności” – mówił rekolekcjonista.  


W ćwiczeniach duchowych uczestniczyło ok. 30 pracowników Kurii i Trybunału Metropolitalnego w Gnieźnie – księży, sióstr zakonnych oraz osób świeckich. Od 2014 roku rekolekcje mają charakter wyjazdowy i organizowane są w różnych miejscach kultu maryjnego w Polsce. W tym roku, w kontekście ubiegłorocznego jubileuszu 50. rocznicy koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Licheńskiej, miejscem ich przeżywania było właśnie Sanktuarium Maryjne w Licheniu Starym.

 

R. Adamczyk/BK
Fot. Biuro Prasowe Sanktuarium w Licheniu

 

Polecamy