środa, 8 lipca 2020 r.

Profilaktyczny obóz zimowy

Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego w Gnieźnie, po raz kolejny, w dniach od 17 do 24 lutego br. zorganizowała w Dusznikach Zdroju zimowisko pod nazwą: „Puchowe szaleństwo MAKSIA – profilaktyczny obóz zimowy”. Wzięło w nim udział 50 dzieci i młodzieży z Gniezna i Dobrosołowa.


Udział w zimowym wypoczynku wakacyjnym (w okresie ferii zimowych) zmierzał do poprawy jakości życia przez dzieci z rodzin z problemem uzależnień i patologii społecznych. Połączony on był, w ramach profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień, z oddziaływaniami socjoterapeutycznymi, takimi jak: elementy treningu asertywności, nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Jednocześnie uczestnicy wzięli udział w różnego rodzaju konkursach, zabawach z prezentacją twórczości własnej (sprawnościowym, Kalamburami, pn. Karaoke,  piosenki i wiedzy o Dusznikach Zdroju) oraz imprezach sportowych (zajęciami w ramach sportów zimowych). To wszystko przyczyniło się do pełniejszego zaspokojenia potrzeb młodego człowieka w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, a także upowszechniania kultury fizycznej i sportu. W trakcie trwania wypoczynku zimowego nie zabrakło gier i zabaw rekreacyjno-ruchowych i sportu. Odbyły się również wycieczki: na Rynek w Dusznikach Zdroju, do Parku Zdrojowego w Dusznikach Zdroju oraz do Wambierzyc. Na zimowisku podobało się, bo, jak powiedziała jedna z uczestniczek: „Jest przyjemnie i można odpocząć od obowiązków. Jest dużo miłych ludzi. Na stoku spotykamy ludzi, którzy służą nam pomocą. Na zimowisku można również przeżyć wiele duchowych przemyśleń. Dzięki zimowisku mogę rozwijać pasję, o której nigdy bym, się nie dowiedziała”. Jej kolega dodał, że „na zimowisku możemy spędzać wspólnie czas oraz długo jeździć na nartach i poznawać nowych ludzi. Mamy czas wolny dla siebie, spędzamy też czas na zajęciach socjoterapeutycznych – dobra zabawa i śmieszna atmosfera. Udzielany jest nam głos i wysłuchiwane są nasze prośby. Nasze zdanie też jest brane pod uwagę. Mogę spędzić ten czas z wieloma osobami i oderwać się od codziennej rutyny”. Wyjazd odbył się przede wszystkim dzięki współfinansowaniu ze środków otrzymanych od Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach Konkursu: „Organizacja zimowego wypoczynku wakacyjnego (w okresie ferii zimowych), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień”

 

Fot. Arch. ks. J. Orlik

Polecamy