sobota, 11 lipca 2020 r.

Szamocin, Piaski, Ludzisko: dzień chorego

W parafiach w Szamocinie i Piaskach młodzież pamiętała o starszych i chorych. Włączyła się nie tylko we wspólną modlitwę i oprawę Mszy św., ale także przygotowała przedstawienie i słodki poczęstunek. Obchody Dnia Chorego odbyły się też, jak co roku, w Ludzisku.


W Szamocinie spotkanie odbyło się w sobotę 10 lutego. Rozpoczęła je Msza św. dla chorych i cierpiących, podczas której kapłani m.in. proboszcz parafii ks. Krzysztof Madecki, udzielili proszącym sakramentu namaszczenia chorych. Przyjęło go blisko 70 osób. Po Eucharystii wszyscy zaproszeni zostali do szkolnej stołówki na kawę i pączka oraz krótkie przedstawienie wystawione przez młodzież przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Młodzież ta działa także w grupie pomocowej „DOBRE TO”, która niesie wsparcie i pomoc potrzebującym. W każdej chwili osoby starsze i samotne mogą zadzwonić i poprosić o pomoc, a wybrana ekipa przybędzie i zrobi zakupy, posprząta lub przyniesie węgiel. Tylko brać przykład.


O starszych i chorym pamiętano także w parafii w Piaskach. Msza św. w ich intencji sprawowana była tradycyjnie w szkole w Bachorcach. Eucharystii przewodniczył proboszcz parafii ks. Paweł Błochowiak. Oprawę liturgiczną przygotowały dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa z Woli Wapowskiej z oddziałami gimnazjalnymi. Po modlitwie wszyscy spotkali się przy wspólnym stole.

Już po raz 24. powiatowe Obchody Światowego Dnia Chorego odbyły się również w Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku. Na uroczystości gościł bp senior Bogdan Wojtuś, który w wygłoszonej homilii, nawiązując do słów: „Oto syn Twój, Oto Matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie” (J19, 26-27), podkreślił wagę miłosierdzia i wsparcia dla osób chorych. Podsumowując stwierdził, że cierpienie stanowi tajemnicę a Jezus Chrystus, przez swoją męczeńską śmierć na krzyżu, wskazał nam jak mamy je przeżywać. Oprawę muzyczno-wokalną pod czas liturgii wykonała Schola Emaus pod przewodnictwem Anity Sobiesiak. Bp Wojtuś udzielił też sakramentu namaszczenia chorych oraz błogosławieństwa podopiecznym domu. 

 

Fot. Szamocin arch. ks. K. Madecki, Piaski G. Marciniak

 

Polecamy