piątek, 28 lutego 2020 r.

Debata o młodzieży

Jak wygląda Kościół i świat z perspektywy ludzi młodych? Czego dziś potrzebują i oczekują? I dlaczego, a może przed czym uciekają w wirtualną rzeczywistość? Te i inne pytania padły podczas debaty z udziałem młodych, ich duszpasterzy i Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka.


Debatę przygotowały wspólnie: Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” i Katolicka Agencja Informacyjna. Zorganizowana w rocznicę urodzin Karola Wojtyły (18 maja), była pierwszą z cyklu spotkań „Kim są dziś młodzi i o co im chodzi”, wpisujących się w przygotowania do zbliżającego się synodu biskupów o młodzieży, który obradować będzie w Rzymie w dniach 3-28 października.


Z młodymi o młodych, ich postrzeganiu świata i Kościoła, ale także oczekiwaniach i problemach rozmawiali duchowni, specjaliści i rówieśnicy: ks. Emil Parafiniuk – dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM, dr Mateusz Tutak – socjolog ISKK, s. Judyta Bajuk CSFN – uczestniczka młodzieżowego spotkania przedsynodalnego w Rzymie, Michał „PAX” Bukowski, raper i gospodarz programu „Studio Raban” TVP oraz Anna Wiśniewska z diecezji siedleckiej, przez lata zaangażowana w diecezjalne duszpasterstwo młodzieży i przygotowania do ŚDM w Krakowie. Gościem honorowym był Prymas Polski abp Wojciech Polak, który z młodzieżą spotyka się regularnie m.in. podczas wizytacji kanonicznych w parafiach, gdzie prowadzi katechezy dla uczniów przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Nawiązując do tych i wielu innych spotkań, a także wskazówek papieża Franciszka, podkreślił, że młodym trzeba dziś nie tyle dotrzymywać kroku, co sprawić, by chcieli zwolnić i przejść kawałek drogi z tymi, którzy w życiu już tak nie pędzą, by chcieli i potrzebowali „iść razem”.


Prymas nawiązał też do wspomnianego synodu biskupów o młodzieży. Pytany o potrzebę jego organizacji przyznał, że taka potrzeba, a raczej pragnienie, było w sercu Kościoła od dawna. Dziś urzeczywistnia się ono dzięki papieżowi Franciszkowi. Abp Polak zwrócił też uwagę, że Ojciec Święty mówiąc o synodzie używa sformułowania „synod młodzieży”, a nie „synod o młodzieży”, wskazując tym samym, że młodzi nie są rzeczywistością zewnętrzną względem Kościoła, ale są jego częścią, są rzeczywistością Kościoła.


„Kościół potrzebuje tego synodu nie tyle jako narzędzia dotarcia do młodych, ile wsłuchania się w ich głos, pójścia razem, świadomego, odważnego, twórczego pójścia razem z ludźmi młodymi. To także okazja do pokazania, że w Kościele jest szansa, aby przeżywać młodość rozeznając i odkrywając swoje powołanie. Kościół poprzez synodalną refleksję może służyć młodym także tym – bardziej świadomym przeżyciem czasu młodości” – mówił abp Wojciech Polak.


Podczas spotkania refleksami i opiniami dzielili się zarówno prelegenci, jak i słuchacze, próbując nakreślić portret współczesnego młodego człowieka i odpowiedzieć na pytania, w jaki sposób postrzega on Kościół i świat, czego od tych rzeczywistości oczekuje, gdzie szuka inspiracji, oparcia i odpowiedzi na dręczące go pytania i problemy. Podczas dyskusji mocno wybrzmiała kwestia kryzysu autorytetów, braku poczucia własnej wartości młodych i ucieczki w pozornie „bezpieczniejszy” świat wirtualny, który ostatecznie staje się dla wielu pułapką. Padło też pytanie o młodych w Kościele oraz dedykowane im  duszpasterstwa, także te parafialne, które – co podkreślano – powinny w swojej formule odpowiadać rzeczywistym potrzebom i możliwościom młodych, a nie być szablonowymi i często pustymi konstrukcjami budowanymi bez ich głosu i rzeczywistego zaangażowania.


B. Kruszyk


Polecamy