piątek, 28 lutego 2020 r.

Dekrety (1,6.05.2018)

Z dniem 1 maja br. Prymas Polski abp Wojciech Polak mianował ks. Grzegorza Kwaśniewskiego, proboszcza parafii pw. św. Małgorzaty w Graboszewie, wicedziekanem dekanatu strzałkowskiego na okres kolejnych 5 lat.

 

Prymas Polski abp Wojciech Polak mianował ks. Rafała Hordika, dotychczas wikariusza w parafii pw. Chrystusa Wieczystego Kapłana w Gnieźnie, proboszczem parafii pw. św. Michała Archanioła w Targowej Górce. Dekret wejdzie w życie z dniem 6 maja br.

Polecamy