środa, 26 lutego 2020 r.

Dekrety (20.05, 1.06)

Abp Wojciech Polak Prymas Polski mianował ks. Andrzeja Szyndlera, proboszcza parafii pw. Narodzenia NMP w Imielnie, wicedziekanem dekanatu pobiedziskiego na okres kolejnych 5 lat. Dekret wejdzie w życie 1 czerwca br.


Z dniem 20 maja br. ks. Rafał Chmielewicz, proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP w Żernikach został mianowany kapelanem Domu Pomocy Społecznej w Tonowie.


Z dniem 20 maja br. abp Wojciech Polak Prymas Polski ustanowił na okres 3 lat Radę Administracyjno-Gospodarczą Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie w składzie:
ks. kan. Adam Zalesiak – przewodniczący,
                                                                                    ks. Karol Świderski – sekretarz,
                                                                                    ks. Radosław Orchowicz – członek Rady.

Polecamy