piątek, 28 lutego 2020 r.

Dyspensa 4 maja

Kierując się dobrem duchowym wiernych oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom duszpasterzy, Prymas Polski abp Wojciech Polak, na mocy kan. 87 § 1 KPK, udziela wszystkim wiernym archidiecezji gnieźnieńskiej i osobom przebywającym na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej dyspensy od obowiązku zachowania w dniu 4 maja br. wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i zachowania charakteru pokutnego tego dnia, z zachowaniem wszystkich pozostałych przepisów prawa. Jednocześnie metropolita gnieźnieński zachęca wszystkich korzystających z dyspensy do modlitwy w intencji Ojca Świętego Franciszka i praktykowania uczynków miłosierdzia.

Polecamy