czwartek, 27 lutego 2020 r.

Gdzie Duch Święty, tam radość

„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” – pod takim hasłem odbył się 22 maja w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie jubileuszowy X Festiwal Twórczości Religijnej Osób Niepełnosprawnych. W przeglądzie wzięło udział blisko 200 uczestników. Wszystkich witał Prymas Polski.


„Chciałbym wam bardzo podziękować za waszą dzisiejszą obecność i za obecność podczas święta młodych w czasie tegorocznego odpustu św. Wojciecha. Były to bardzo piękne, bardzo twórcze, bardzo radosne warsztaty i muszę powiedzieć, że bardzo wiele młodych ludzi nauczyliście” – mówił abp Wojciech Polak zapraszając wszystkich ponownie do Gniezna w roku przyszłym. Podziękował też wszystkim artystom za zaangażowanie i wysiłek włożony w przygotowanie piosenek, choreografii, kostiumów i prac plastycznych. „Są one wszystkie owocem serca napełnionego Duchem Świętym. Tam gdzie jest Duch Święty, tam jest radość. On jest Tym, który wydobywa z nas wszystko, co najlepsze, wszystkie talenty i zdolności” – mówił Prymas Polski.


Wzorem lat ubiegłych festiwal miał formę przeglądu piosenek i małych form scenicznych nawiązujących w swojej tematyce do hasła trwającego Roku Duszpasterskiego. Jak tłumaczy dr Teresa Kowalczyk z Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, to nawiązanie nie jest przypadkowe. „Festiwal ma na celu większą integrację osób z niepełnosprawnością intelektualną z duszpasterską działalnością Kościoła diecezjalnego. Ta integracja znajduje wyraz między innymi w tym, że festiwal umożliwia praktyczne włączenie się realizację programu duszpasterskiego, co roku bowiem nawiązuje do jego hasła i treści” – mówi szefowa Wydziału Katechetycznego, który jest głównym organizatorem festiwalu.


Na scenie wystąpiły zespoły z trzynastu placówek kościelnych, publicznych i niepublicznych: Domów Pomocy Społecznej, Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Szkół Specjalnych i Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych. Każda z grup kolejno prezentowała przygotowaną piosenkę lub scenkę, a później oklaskiwała koleżanki i kolegów z pozostałych placówek.


Nie brakowało tańców, śpiewów i żartów. Spotkanie z wielkim uśmiechem i sercem prowadził diecezjalny duszpasterz osób niepełnosprawnych ks. Rafał Białek. Każdy z uczestników otrzymał też drobny upominek. Zaakcentowana została także obchodzona w tym roku 100. rocznica odzyskania niepodległości. Specjalne koszulki przypominające o tej ważnej dacie założyli członkowie Wspólnoty Wiara i Światło „Promyczki” z Wrześni. Organizację festiwalu wsparli: Centrum Edukacyjno-Formacyjne w Gnieźnie, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie oraz Wydawnictwo Gaudentinum.W części wokalnej festiwalu udział wzięły:

 • Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy we Wrześni
 • Gimnazjum w Janikowie
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzelnie
 • Zespół Szkół Specjalnych w Żninie
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Gnieźnie
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słupcy
 • Szkoła Podstawowa nr 14 Specjalna SOSW nr 2 w Gnieźnie
 • Warsztat Terapii Zajęciowej we Wrześni
 • Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w SOSW nr 2 w Gnieźnie
 • Wspólnota Wiara i Światło „Promyczki” we Wrześni
 • Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Łopiennie
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gnieźnie
 • Warsztat Terapii Zajęciowej „Radosne Serca” w Bielicach.

Prace plastyczne nadesłały:

 • Szkoła Podstawowa nr 14 Specjalna SOSW nr 2 w Gnieźnie
 • Zespół Szkół im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu
 • Zespół Szkół Specjalnych im J. Korczaka we Wrześni
 • Specjalny Ośrodek dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo w Strzelnie
 • Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Łopiennie
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 14 w SOSW w Gnieźnie
 • Wspólnota Wiara i Światło „Promyczki” we Wrześni
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gnieźnie
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Gnieźnie
 • Warsztat Terapii Zajęciowej we Wrześni
 • Warsztat Terapii Zajęciowej „Radosne Serca” w Bielicach
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Wągrowcu
 • Zespół Szkół Specjalnych im. J. Korczaka w Żninie
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kłecku
 • Zespół Opiekuńczo-Leczniczy w Gnieźnie
 • Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy we Wrześni
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słupcy
 • Gimnazjum w Janikowie.

 

B. Kruszyk KAI
Fot. B. Kruszyk

Polecamy