wtorek, 18 lutego 2020 r.

Michał Archanioł w Dobrosołowie

Wspólnota parafialna w Dobrosołowie gościła figurę św. Michała Archanioła z Gargano. Przez trzy dni, od 3 do 5 maja, modlili się przy niej i starsi i najmłodsi, powierzając się opiece Hetmana Zastępów Niebiańskich i prosząc o łaski.


Nawiedzenie rozpoczęło się w święto Matki Bożej Królowej Polski, które dobrosołowska parafia przeżywała także jako dziękczynienie za służbę miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej, obchodzącej w tym roku jubileusz 100-lecia istnienia. To właśnie w intencji druhów strażaków sprawowana była pierwsza tego dnia Msza św. inaugurująca nawiedzenie. Modlitwa przy figurze trwała do wieczora. Za wstawiennictwem św. Michała Archanioła 3 maja i przez kolejne dwa dni modliły się dzieci pierwszokomunijne, ich rodzice, osoby starsze i chore, a także mieszkańcy poszczególnych wiosek. Drugiego dnia odprawiona została Eucharystia z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie z nałogów, a ostatniego z aktem zawierzenia całej parafii św. Michałowi Archaniołowi. Po każdej Mszy św. wierni mieli możliwość przyjęcia szkaplerza św. Michała Archanioła. Jak przyznaje proboszcz parafii ks. Dariusz Macioszek, obecność figury i trwająca przy niej modlitwa były dla całej wspólnoty parafialnej ogromnym duchowym przeżyciem i jednocześnie wielkim umocnieniem. Wraz z parafianami modlili się także wierni z dekanatu oraz michalici: ks. Krzysztof Bochenek i br. Andrzej Zimny.


Figura św. Michała Archanioła z Sanktuarium na Gargano wykonana została w 1507 roku przez rzeźbiarza Andreo Contucciego zwanego Sansovino. Przedstawia ona Księcia Wojsk Niebieskich w stroju legionisty rzymskiego, pod którego stopami leży pokonany szatan. Sanktuarium św. Michała Archanioła powstało na Górze Gargano na pamiątkę objawień archanielskich jakie miały tam miejsce w końcu V wieku. Jest to jedyna świątynia na świecie nie poświęcona ludzką ręką. Do dziś przybywają tam rokrocznie miliony pielgrzymów, wśród których miejsce zasłynęło niezwykłymi łaskami, które można tam wyprosić.


Fot. Anna Pradelska, arch. parafii

Polecamy