wtorek, 18 lutego 2020 r.

Rekolekcje różańcowe

W dniach 15-16 maja w Rościnnie odbyły się rekolekcje dla członków Żywego Różańca. Przedstawiciele parafii w Budzyniu, Skokach, Czerniejewie i Margoninie brali udział w Liturgii Godzin, Eucharystii, Adoracji, Różańcu i Koronce do Miłosierdzia Bożego oraz wysłuchali dwóch konferencji poruszających temat współczesnego apostolatu w parafii i rodzinie. W dyskusjach przejawiała się także troska o  przyszłość stowarzyszenia w parafiach i trudności w pozyskiwaniu nowych członków.


Żywy Różaniec istnieje w ponad 200 parafiach archidiecezji gnieźnieńskiej i skupia kilka tysięcy członków. W niektórych parafiach działa nawet 20 grup (róż). Każda z grup liczy 20 osób. W diecezji formacja członków Żywego Różańca odbywa się poprzez dni skupienia, rekolekcje, diecezjalne i ogólnopolskie kongresy czy pielgrzymki różańcowe. W najbliższym czasie członków Żywego Różańca zapraszamy na VI Ogólnopolską Pielgrzymkę Żywego Różańca, która odbędzie się w dniach 1-2 czerwca. 


Polecamy