środa, 19 lutego 2020 r.

Skupienie Żywego Różańca

W Gnieźnie, Rościnnie, Markowicach i Słupcy odbył się 12 maja Archidiecezjalny Dzień Skupienia dla członków Żywego Różańca. Uczestnicy wysłuchali katechez, spotkali się ze świadkami wiary i modlili m.in. w intencji Kościoła i o pokój na świecie.


W Gnieźnie spotkanie prowadził ks. kan. Franciszek Jabłoński, w Rościnnie o. Dariusz Nowicki OSPPE, proboszcz wągrowieckiej parafii pw. Wniebowzięcia NMP. Dzień skupienia odbył się także w Słupcy i w sanktuarium maryjnym w Markowicach, gdzie członkowie Żywego Różańca spotkali się m.in. z tamtejszym proboszczem i kustoszem ks. prał. Jackiem Dzielem. W dwóch pierwszych ośrodkach w skupieniu uczestniczyło łącznie blisko 300 osób. W Gnieźnie zorganizowano je w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym, gdzie uczestnicy wysłuchali najpierw katechez o świętości na podstawie adhortacji apostolskiej papieża Franciszka „Gaudete et exsultate”, a następnie przypomnieli sobie statuty i zasady funkcjonowania Żywego Różańca. Centralnym punktem spotkania była Msza św. pod przewodnictwem i z homilią ks. Jabłońskiego, który zachęcał do „inwestowania w swoją przyszłość, czyli w świętość”. Popołudniową modlitwę różańcową uczestnicy skupienia odmówili w intencji Kościoła i świata, a Litanię do Matki Bożej w intencjach papieskich. A w majowej intencji misyjnej Ojciec Święty modli się o to, aby wierni świeccy wypełniali swoją misję w Kościele i w świecie. A misja ta jest taka, jak misja Chrystusa i Kościoła: głoszenie Ewangelii (misja prorocka), uczestniczenie w kulcie i sakramentach (misja kapłańska) i budowanie cywilizacji miłości (misja królewska). Na zakończenie chętni mieli okazję zwiedzić wystawę misyjną przygotowaną w jednej z sal CEF.   

 

Fot. Arch. ks. F. Jabłoński Gniezno/Rościnno 

Polecamy