sobota, 22 lutego 2020 r.

Śladami Jezusa i apostołów

Na przełomie kwietnia i maja odbyła się diecezjalna pielgrzymka do Ziemi Świętej pod patronatem Dzieła Biblijnego oraz Referatu Rodzin i Misji Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Wśród pielgrzymów były osoby zaangażowane w parafiach w duszpasterstwo rodzin i misji, a także nadzwyczajni szafarze komunii świętej.


Pielgrzymkowa grupa liczyła 50 osób. Śladami Jezusa, Jego Matki i apostołów wraz z kapłanami podążało 46 wiernych świeckich, w tym dziesięć małżeństw, które w Kanie Galilejskiej odnowiły ślubne przyrzeczenia. Zwiedzając znane z Ewangelii miejsca pątnicy nie tylko poznawali ich historię, ale i chłonęli ducha, modląc się w intencjach własnych, ale także za archidiecezję gnieźnieńską, jej biskupów, kapłanów, misjonarzy i tych, którzy pojechać nie mogli, a wspólnie z nimi pracują w parafiach na rzecz rodziny i misji. Słuchali też katechez biblijnych i katechez o tematyce małżeńskiej, rodzinnej i misyjnej. Świadectwem misyjnej pracy podzieliła się z nimi także pochodząca z Gniezna s. Krystyna Zachwieja FMM, która od 8 lat pracuje w Angoli. Niektórzy z pielgrzymi wrócili z bardzo konkretnym postanowieniem – by częściej brać do ręki i czytać Pismo Święte.


Fot. Arch. ks. F. Jabłoński

Polecamy