niedziela, 23 lutego 2020 r.

Święcenia kapłańskie

Prymas Polski abp Wojciech Polak udzielił w sobotę 26 maja święceń kapłańskich dwóm diakonom gnieźnieńskiego seminarium duchownego. W sposób szczególny powierzył im młodzież i prosił, by nigdy nie stali się źródłem i przyczyną podziałów.


W krótkiej HOMILII wygłoszonej po zwyczajowym pouczeniu abp Wojciech Polak wskazał na Jezusa Dobrego Pasterza jako wzór kapłańskiego pasterzowania, zachęcając neoprezbiterów, by w swoim życiu i posłudze coraz bardziej się do Niego upodabniali. „Dzisiejsza Ewangelia przypomniała nam o trzech podstawowych cechach tego Chrystusowego pasterzowania. Pierwsza z nich – Dobry Pasterz daje swe życie za owce. Druga – Dobry Pasterz zna swoje owce, a one Go znają. I wreszcie trzecia cecha – Dobry Pasterz szuka owiec zagubionych, także tych, które nie są z tej owczarni. A zatem wraz z Chrystusem, który oddał za nas wszystkich swoje życie w ofierze, mamy przeżywać swoje kapłaństwo jako szczególną okazję do tracenia, do wydawania swego życia, do dawania go za innych” – mówił abp Polak.


Prymas przestrzegał też za papieżem Franciszkiem, że złym pasterzem jest ten, który myśli tylko o sobie. „Dobry pasterz troszczy się o owce i daje samego siebie. W jego życiu nie ma przestrzeni zamkniętych i własności prywatnych, dla własnej wygody. Chodzi bowiem o to, by dokonać wyjścia z naszego ja, aby stracić swoje życie dla Chrystusa” – powtórzył za papieżem arcybiskup gnieźnieński.

W sposób szczególny powierzył też neoprezbiterom ludzi młodych. „To są właśnie ci, których, mówiąc słowami Ewangelii, wy znacie i oni was znają” – zaznaczył, tłumacząc dalej, że znać młodych to iść z nimi, towarzyszyć im w drodze, wspierać ich i naprawdę zrozumieć. Prosił też wyświęcanych, by troszczyli się o jedność owczarni i nigdy nie stali się źródłem i przyczyną jakichkolwiek podziałów. „Macie być szafarzami jednania. Zadaniem kapłanów i powołanych do kapłaństwa jest dawanie świadectwa o miłości Jezusa, o mocy Jego przebaczenia, o zbawieniu, które staje się udziałem każdej i każdego z nas. On ma bowiem być tym, który w podzielonym i poranionym świecie, zdolny jest jednać człowieka z Bogiem” – przypomniał Prymas Polski.


Po złożeniu przez kandydatów przyrzeczenia posłuszeństwa wszyscy zgromadzeni w katedrze odśpiewali Litanię do Wszystkich Świętych, w czasie której diakoni leżeli krzyżem na posadzce katedry. Później nastąpił najważniejszy moment święceń – abp Wojciech Polak, a następnie biskupi oraz wszyscy kapłani nałożyli ręce na głowy wyświęcanych i odmówili modlitwę konsekracyjną będącą prośbą do Boga o udzielenie im darów Ducha Świętego potrzebnych do pełnienia przyszłej posługi.


Święcenia kapłańskie przyjęło dwóch diakonów gnieźnieńskiego seminarium duchownego: Jacek Bartmański pochodzący z parafii pw. św. Floriana w Chodzieży oraz Mateusz Rosiński pochodzący z parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grabienicach.


W szczególnym dniu towarzyszyli im najbliżsi, przyjaciele, księża proboszczowie, siostry zakonne oraz kapłani, którzy na uroczystość przyjechali z różnych stron archidiecezji gnieźnieńskiej. Obecni byli również: bp Krzysztof Wętkowski i bp senior Bogdan Wojtuś oraz moderatorzy i profesorowie gnieźnieńskiego PWSD z rektorem ks. Przemysławem Kwiatkowskim na czele. Modlitwą neoprezbiterów wspierali również wierni z rodzinnych parafii. W czasie liturgii śpiewał Chór Prymasowski pod dyrekcją ks. kan. Dariusza Sobczaka. W niedzielę 27 maja neoprezbiterzy odprawią Msze św. prymicyjne w swoich rodzinnych parafiach. 


B. Kruszyk KAI 


 

Fot. J. Andrzejewski

Polecamy