niedziela, 23 lutego 2020 r.

Wągrowiec: 45. rocznica kongresu

W tym roku mija 45 lat od obrad Kongresu Biblistów Polskich, który odbył się w Wągrowcu w dniach 26-28 maja 1973 roku. Jak możemy wyczytać ze sprawozdania ks. prof. Tomasza Jelonka, miejscem spotkania było dawne opactwo cysterskie, a w czasie kongresu – Dom dla Księży Zasłużonych Archidiecezji Gnieźnieńskiej im. ks. Jakuba Wujka.


Kongres rozpoczął się w kościele pw. Wniebowzięcia NMP 26 maja, Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem kard. Stefana Wyszyńskiego. Po Eucharystii w szerokim pocysterskim krużganku, zamienionym na salę obrad, do zgromadzonych biblistów przemówił Prymas Tysiąclecia i kard. Karol Wojtyła, wówczas ordynariusz w Krakowie. W pierwszym dniu obrad odbyły się dwa posiedzenia, a uczestnicy wysłuchali referatów: ks. Janusza Frankowskiego pt.  „Od Biblii Wujka do Biblii Tysiąclecia”, ks. prof. dr. Stanisława Łacha pt. „Psalmy mesjańskie w egzegezie Szkoły Skandynawskiej”, ks. prof. dr. Czesława Jakubca pt. „Objawienie Boże w Księdze Hioba” oraz ks. prof. dr. Jana Stępnia pt. „Apostolstwo w ujęciu biblijnym”. Sobotni wieczór poświęcony został osobie ks. Aleksego Klawka. Zrealizowana została inicjatywa ks. prof. dr. Władysława Smereki, aby ks. Klawkowi, w jego rodzinnym i umiłowanym Rogoźnie, poświęcić odpowiednie epitafium.                                                                                             


Drugi dzień kongresu koncentrował się wokół postaci ks. Jakuba Wujka. Autor pierwszego polskiego przekładu Biblii urodził się w Wągrowcu w 1541 roku. Tu rozpoczął edukację w szkole klasztornej cysterskiej i tu w latach młodzieńczych uczestniczył w budowie istniejącego do dziś kościoła farnego pw. św. Jakuba Apostoła. Stąd także wyruszył w świat, by służyć Bogu i Ojczyźnie w zakonie jezuickim.W 1933 roku stanął w Wągrowcu pomnik ks. Jakuba Wujka. Było to brązowe popiersie wykonane przez artystę Haupa. W czasie okupacji niemieckiej popiersie zostało zniszczone. W 40. rocznicę postawienia popiersia, staraniem ks. prałata Edmunda Mikołaczaka, pomnik został odbudowany przez mieszkańców Wągrowca. Wyrzeźbił go w piaskowcu artysta rzeźbiarz Antoni Szulc. W czasie Kongresu Biblistów Polskich monument poświęcił kard. Wyszyński. Po tym akcie odprawiono przed kościołem farnym Mszę św. koncelebrowaną. Uczestniczyli w niej bibliści pod przewodnictwem abp. Antoniego Baraniaka.                                                                                                            


Msza św. rozpoczęła też trzeci i ostatni dzień kongresu. Można powiedzieć, że wspominana w czasie jego trwania postać ks. Jakuba Wujka zaciążyła nad nim podwójnie. Z jednej strony bibliści uczestniczyli w uroczystościach poświęconych ks. Wujkowi, z drugiej połowa wygłoszonych referatów dotyczyła przekładów Pisma św. i w ten sposób nawiązywała do niezapomnianego dzieła, którego dokonał ks. Wujek. Trzeba zaznaczyć, że bibliści uczcili także pamięć ks. Jakuba Wujka wygłaszając konferencje o nim w sobotę wieczorem i na wszystkich Mszach św. niedzielnych w kościołach Wągrowca. Postać wielkiego syna Wągrowca ożyła więc nie tylko na obradach specjalistów, ale przybliżona została mieszkańcom i gościom miasta.


Zakończenie Kongresu odbyło się w Gnieźnie. Po zwiedzeniu katedry i archiwum Prymas Wyszyński spotkał się jeszcze raz z biblistami i przewodniczył dziękczynnemu Te Deum. Głównym organizatorem Kongresu był ks. prof. dr Felicjan Kłoniecki, a wszystkich uczestników gościł gospodarz Domu ks. Jakuba Wujka ks. prałat Zenon Willa. 


      


J. Marczewski - tekst napisany w oparciu i z cytatami sprawozdanie  ks. prof. Tomasza Jelonka  

Polecamy