niedziela, 23 lutego 2020 r.

Wkrótce pielgrzymka ekumeniczna

W sobotę 23 czerwca po raz szesnasty na szlak pomiędzy Gnieznem a Magdeburgiem wyruszy Polsko-Niemiecka Pielgrzymka Ekumeniczna Szlakiem Ottona III. Hasłem przewodnim w tym roku staną się dla pielgrzymów słowa zaczerpnięte z 61. rozdziału Księgi Proroka Izajasza: „…Pan mnie namaścił”.


Historia zbawiania ukazuje plan i pragnienie Boga, aby człowiek stworzony na Jego obraz i podobieństwo nie zginął, ale miał życie wieczne. Dlatego odpowiedzią Stwórcy na ludzki grzech są Jego obietnice, które konsekwentnie realizuje: obietnica przysłania Mesjasza, obietnica Zesłania Ducha Świętego i obietnica powtórnego przyjścia Chrystusa na końcu czasów – paruzji. Duch Święty oraz duchowe dary, które ze sobą niesie, jest pomostem pomiędzy jednym a drugim przyjściem Jezusa i w rzeczywistości „spiritus movens” (duchem sprawczym) całej Jego zbawczej działalności. Wszystko, co dokonuje się w życiu i czynach Zbawiciela, a w konsekwencji także w Kościele, dokonuje się mocą Ducha Świętego, bez którego nikt nie może powiedzieć: „Panem jest Jezus” (1Kor 12, 2-3).


Chrystus jest Mesjaszem – Bożym pomazańcem, namaszczonym Duchem Świętym. Zatem każdy, kto w Niego wierzy i za Nim idzie, otwiera się na przyjęcie darów owego Ducha. W konsekwencji sam staje się namaszczony - dostaje niezbędne narzędzia, aby upodabniać się do Jezusa oraz żyć Jego stylem życia, czyli w pełni realizować swoje życiowe powołanie. Podczas tegorocznej Pielgrzymki Ekumenicznej pragniemy szczególnie mocno otwierać się na dary Ducha Świętego, dzięki którym nasze codzienne myśli, słowa i uczynki mogą przynosić jak najlepsze owoce. Zatem zapraszam, aby wraz z nami wyruszyć w fascynującą podróż do źródeł komunii z samym sobą, drugim człowiekiem oraz Chrystusem pragnącym, byśmy mieli życie w obfitości (por. J 10, 10).

 

Plan drogi

23.06 (sobota) - przybycie do Długiej Gośliny, Noc Świętojańska

24.06 (niedziela) - przejazd do Gniezna, wizyta w Muzeum Początków Państwa Polskiego, modlitwa wieczorna   z Ks.  Prymasem W. Polakiem w katedrze, koncert muzyki dawnej pod hasłem: „Wdzięczni za Niepodległą”;   

25.06 (poniedziałek) - przejazd na Ostrów Lednicki, modlitwa poranna, przejazd do Poznania, spotkanie z arcybiskupem S. Gądeckim i przedstawicielami  ruchu ekumenicznego, modlitwa ekumeniczna;

26.06 (wtorek) - przejazd do Zbąszynka, wędrówka piesza do Szczańca (13 km), przejazd do Słubic, spotkanie z Polsko-Niemieckim Konwentem Ekumenicznym w Domu „Parakletos”, wspólna modlitwa wieczorna;

27.06 (środa) - wyjazd do Niemiec i spotkanie w Poczdamie, miejska droga pielgrzymkowa, spotkanie/rozmowa nt. niemiecko-polskiej współpracy oraz o 100 latach demokracji w Niemczech;

28.06 (czwartek) - przejazd do Beelitz.  Stamtąd  ok. 25 km pieszej wędrówki do Treuenbrietzen,  gdzie przewidziany jest nocleg;

29.06 (piątek) - piesza trasa (ok. 25 km) do Bad Belzig,  skąd  przejazd do Magdeburga, wieczorne spotkanie i nocleg;

30.06 (sobota) - przed południem nabożeństwo na koniec pielgrzymki w katedrze magdeburskiej i wyjazd.  Dodatkowa propozycja: przejazd do miasta M. Lutra – Wittenbergi - dodatkowy koszt, prośba o zgłoszenie.

 

Kontakt - zgłoszenia do 4.06.2018 r.
Agata Skotnicka - sekretarz
696 914 239; pielgrzymkaekumeniczna@vp.pl


Ks. Jan Kwiatkowski  - koordynator ze strony polskiej
604 551 160; jah2000@wp.pl


Koszt: 300zł (dorośli), 250zł (uczniowie i studenci)

Polecamy