niedziela, 23 lutego 2020 r.

Zmarł ks. prałat Jan Andrzejczak

W czwartek 10 maja zmarł ks. prałat Jan Andrzejczak, długoletni proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP w Pyzdrach. 

Śp. ks. Jan Andrzejczak urodził się 9 czerwca 1934 roku w Blizanowie. Po ukończeniu seminarium duchownego stopnia humanistycznego we Włocławku, wstąpił w 1955 roku do włocławskiego Wyższego Seminarium Duchownego. Święcenia kapłańskie przyjął 21 maja 1961 roku w katedrze włocławskiej z rąk bp. Franciszka Korszyńskiego. Pierwszą parafią, do której został posłany jako wikariusz była parafia w Klonowie (1961-1962). Był również wikariuszem w parafiach: pw. św. Wojciecha BM w Kikole (1962-1964), pw. św. Urszuli w Kowalu (1964-1964), pw. św. Rodziny w Przedeczu (1964-1966) oraz pw. św. Mikołaja w Kaliszu (1966-1968). W roku 1968 został skierowany do Warszawy w celu odbycia studiów wyższych na Akademii Teologii Katolickiej. W tym czasie pracował kolejno jako wikariusz w parafiach: w Szpetalu Górnym, w Lubieniu Kujawskim, w Aleksandrowie Kujawskim. W roku 1972 uzyskał tytuł magistra teologii. Po studiach mianowany wikariuszem w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Służewie (1972- 1972), w parafii pw. Wniebowzięcia NMP (Katedralnej) we Włocławku (1972-1974). W 1974 roku objął funkcję prokuratora w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. W roku 1979 został mianowany proboszczem w parafii pw. św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi, następnie w roku 1991 proboszczem w parafii pw. Narodzenia NMP w Pyzdrach. W dniu 11 kwietnia 1993 roku otrzymał godność kanonika gremialnego kapituły sieradzkiej. W dniu 19 lutego 2002 roku uhonorowany został godnością Kapelana Jego Świętobliwości. Przy zmianach terytorialnych i granic diecezji w roku 2003 znalazł się na terenie diecezji gnieźnieńskiej. W roku 2008 objął obowiązki dziekana dekanatu zagórowskiego. Dekretem z dnia 25 maja 2011 roku został przeniesiony w stan spoczynku.


Wprowadzenie i modlitwa przy trumnie zmarłego kapłana w poniedziałek 14 maja o godzinie 16.00 w kościele pw. św. Michała Archanioła w Królikowie.


Msza św. żałobna pod przewodnictwem bp. seniora Bogdana Wojtusia we wtorek 15 maja o godzinie 11.00 w  kościele pw. Narodzenia NMP w Pyzdrach, a następnie pochówek na cmentarzu parafialnym w Pyzdrach. Zmarłego kapłana powierzamy Bożemu miłosierdziu. Biogram wkrótce.

Polecamy