środa, 26 lutego 2020 r.

30. rocznica sakry bp. Bogdana Wojtusia

Z udziałem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka oraz biskupów związanych z archidiecezją gnieźnieńską m.in. abp. Jana Pawłowskiego z Rzymu i abp. Tomasza Pety z Kazachstanu dziękowano 6 października w Gnieźnie za 30 lat biskupiej posługi bp. seniora Bogdana Wojtusia.


Rocznicową Mszę św. wspólnie z Jubilatem celebrowali w katedrze gnieźnieńskiej także: abp senior Henryk Muszyński, abp senior Józef Kowalczyk, biskup łowicki Andrzej Dziuba oraz biskup pomocniczy gnieźnieński Krzysztof Wętkowski. Obecni byli liczni kapłani – kanonicy Kapituły Prymasowskiej, współpracownicy i wychowankowie biskupa seniora z czasów, gdy był on rektorem gnieźnieńskiego seminarium duchownego. Wraz z Jubilatem modliły się też siostry zakonne, przyjaciele i najbliżsi.


„Otaczając dziś modlitwą naszego drogiego Jubilata dziękujemy za to, że w ciągu tych minionych trzydziestu lat Bóg posługiwał się właśnie Nim, aby nieść Ewangelię ubogim” – mówił w HOMILII abp Wojciech Polak nawiązując do biskupiego zawołania bp. Wojtusia „evangelizare pauperibus” i podkreślając, że w tych słowach zawiera się nie tylko pragnienie służenia ubogim, ale także odwaga i gotowość, by ich prowadzić do Boga. Prymas przypomniał też, że szczególne miejsce w pasterskim posługiwaniu bp. Wojtusia zajmowały zawsze małżeństwa i rodziny.


„Uczył nas wszystkich, aby patrzeć na małżeństwo i rodzinę, na powołanie i posłannictwo małżeństwa i rodziny w świetle Bożego Słowa (…) Będąc tak zatroskany o małżeństwo i rodzinę, niejednokrotnie przy tym wskazywał, że w wychowaniu młodego pokolenia nic nie jest w stanie zastąpić środowiska rodzinnego. Wielu małżonków i wiele rodzin dziękuje dziś Księdzu Biskupowi za tę szczególną duszpasterską posługę” – mówił metropolita gnieźnieński.


Prymas przywołał też słowa kard. Józefa Glempa, który przed 30 laty wyświęcił dotychczasowego rektora PWSD na biskupa, i który w homilii wskazał na trzech innych biskupów: św. Wojciecha, bp. Michała Kozala i Prymasa Tysiąclecia, jako wzór służby miłości i z miłością. Miłość bowiem – jak dopowiedział abp Polak – jest źródłem i siłą ewangelizacji. Ona też sprawia, że zdolni będziemy nieść Ewangelię ubogim. „Niech zatem na tej drodze życia, takiego właśnie życia, nadal sam Bóg Księdza Biskupa umacnia” – mówił na koniec Prymas Polski.


Dziękując za wspólną modlitwę bp Wojtuś dziękował w sposób szczególny za wszystkie dobra, które od Boga otrzymał – za życie, powołanie, kapłaństwo i posługę biskupią. Jak przyznał, od wczesnej młodości w czytanych w kościele listach pasterskich słyszał słowa: „August kardynał Hlond Prymas Polski” i postać Prymasa Polski w jego świadomości zawsze była związana z osobą arcybiskupa gnieźnieńskiego i z Gnieznem. „Cieszę się, że doczekałem powrotu do tradycji i Prymasem Polski jest arcybiskup gnieźnieński” – mówił bp Wojtuś, dziękując raz jeszcze za obecność i wspólną modlitwę zarówno obecnemu prymasowi abp. Wojciechowi Polakowi, jak i jego poprzednikom: abp. Józefowi Kowalczykowi i abp. seniorowi Henrykowi Muszyńskiemu.


Podziękował też wszystkim obecnym biskupom dzieląc się krótko osobistymi wspomnieniami związanymi z każdym z nich. Dziękował też kapłanom i współpracownikom za wzajemną życzliwość, osobom życia konsekrowanego za modlitwę i pomoc, w szczególności siostrom pallotynkom, które opiekują się jego domem. Dziękował rodzeństwu, przyjaciołom, małżeństwom i wszystkim, których – jak mówił – Pan Bóg postawił na drodze jego życia, prosząc na koniec obecnych w katedrze o modlitwę w swojej intencji.


Bp Bogdan Wojtuś urodził się 4 lipca 1937 roku w Łąsku Wielkim k. Bydgoszczy. Święcenia kapłańskie otrzymał 20 maja 1961 roku w katedrze gnieźnieńskiej z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego. Studia specjalistyczne z zakresu teologii moralnej, uwieńczone magisterium (1968) i doktoratem (1972), odbywał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1971 roku rozpoczął pracę w Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie jako archidiecezjalny duszpasterz rodzin i duszpasterz służby zdrowia. Był przez wiele kadencji członkiem Rady Duszpasterskiej i Rady Kapłańskiej. W 1982 roku został mianowany przez Prymasa Polski kard. Józefa Glempa rektorem Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchowego w Gnieźnie, które dzięki jego inicjatywie i zaangażowaniu zostało rozbudowane. Sześć lat później, 24 września 1988 roku, papież Jan Paweł II mianował go biskupem tytularnym Vassinessa i biskupem pomocniczym gnieźnieńskim. Sakrę biskupią przyjął 8 października 1988 roku z rąk kard. Józefa Glempa. Od 1988 roku pełnił funkcję wikariusza generalnego archidiecezji gnieźnieńskiej. Był członkiem Kolegium Konsultorów, przewodniczącym Wydziału Duszpasterstw Specjalistycznych i prepozytem kapituły katedralnej oraz profesorem teologii moralnej w Prymasowskim Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Do 1994 roku był członkiem Komisji Episkopatu ds. Rodziny i członkiem Komisji Episkopatu ds. Seminariów Duchownych.


B. Kruszyk KAI


Transmisje HD


Fot. J. Andrzejewski

Polecamy