środa, 26 lutego 2020 r.

"Dar i tajemnica" w katedrze

W 40. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową w katedrze gnieźnieńskiej odbył się koncert „Dar i Tajemnica”. Wiersze, myśli i fragmenty wspomnień Jana Pawła II czytał Jerzy Zelnik z towarzyszeniem Roberta Grudnia na organach i Georgija Agratina na cymbałach i fletni Pana.


Na program wydarzenia koncertu złożyły się teksty autorstwa Jana Pawła II w tym: poezja, wiersze, część pierwsza „Tryptyku Rzymskiego”, wątki autobiograficzne z książki „Dar i Tajemnica” oraz wybrane myśli z wywiadu-rzeki „Przekroczyć próg nadziei”. Ponadto fragmenty Listu do twórców. Dopełniające się wzajemnie słowo, muzyka i obraz w zabytkowych murach katedry gnieźnieńskiej przywołały po raz kolejny postać, nauczanie i posługiwanie Jana Pawła II, które – jak napisali organizatorzy – było wielkim darem dla świata. A tajemnicą jest to, czego nie da się do końca nazwać: wiara każdego i obecność Boga w nas.

 Transmisje HD

Polecamy