środa, 26 lutego 2020 r.

Ekumeniczne Święto Biblii

„Ja temu, który pragnie, dam pić darmo ze źródła wody życia” (Ap 21,6). Do hasła przewodniego trwającego w Poznaniu XVII Ekumenicznego Święta Biblii nawiązał Prymas Polski abp Wojciech Polak podczas nabożeństwa słowa celebrowanego 24 października w katedrze poznańskiej.


Wspólnie z metropolitą gnieźnieńskim modlitwie przewodniczył bp Marek Izdebski, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, członek Polskiej Rady Ekumenicznej. Nabożeństwo stanowiło punkt kulminacyjny ekumenicznych obchodów, które rozpoczęły się 22 października, a które zakończy 25 października prezentacja Biblii Ekumenicznej wydanej przez Towarzystwo Biblijne w Polsce.


W homilii abp Wojciech Polak, nawiązując do hasła przewodniego zaczerpniętego z Księgi Apokalipsy, zwrócił uwagę na zapraszające słowa Jezusa: „Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do Mnie i pije”.


„Jeśli ktoś pragnie. Czy jesteśmy jednak ludźmi, którzy w swym życiu odczuwają jeszcze pragnienie? Czy odkrywamy w sobie pragnienia?” – pytał Prymas przyznając, że są w człowieku różne pragnienia, i te fizyczne, naturalne, tak bardzo codzienne, i wyższe, duchowe, związane z potrzebą dobra, piękna, prawdy, sprawiedliwości, pokoju, dialogu, zrozumienia. Wszystkie możemy zaspokoić tylko doraźnie i częściowo, ale możemy też pójść do Źródła i zaczerpnąć – jak zachęca Paweł Apostoł – z duchowej skały, którą jest Jezus Chrystus.


„Mieć zatem odwagę szukać Źródła. Mieć odwagę pójść do Źródła. Mieć odwagę zwrócić się do Jezusa. Nie zadowalać się namiastkami. Nie zatrzymywać przed tym, co jedynie chwilowo nas zaspokoi, co uśmierzy czy złagodzi doraźnie taki czy inny ból życia, co uczyni je znośniejszym, spokojniejszym, łatwiejszym. Jesteśmy przecież wezwani, aby szukać tego i otwierać się rzeczywiście na to, co w życiu naprawdę trwałe. Możemy to uczynić, ufając Jezusowi, który prowadzi nas do źródeł wody życia” – wskazał abp Polak.


Podkreślił też, odwołując się ponownie do czytanego fragmentu Księgi Apokalipsy, że są to źródła życia prawdziwie nowego, trwałego i nieprzemijającego.


„I otrze wszelką łzę z ich oczu, i śmierci już nie będzie ani żałoby, ani krzyku, ani bólu już nie będzie. Zbawieni przez krew Baranka, którzy wyprali i wybielili swe szaty w Jego krwi, już więcej nie zaznają głodu ani pragnienia. Mają bowiem w sobie nowe życie. Bóg zapewnia zbawionym pełnię życia. To On przez swojego Ducha jest Źródłem niewysychającym i dostępnym za darmo dla każdego bez wyjątku. On sam jest przecież Dawcą życia. W tym życiu, Bożym życiu, nowym życiu, możemy więc prawdziwie zasmakować, pić ze źródła, zaczerpnąć ze źródła, a nie z jakiejś dziurawej cysterny” – mówił Prymas Polski.


Współprzewodniczący nabożeństwa słowa bp Marek Izdebski stwierdził, że spotkanie uczniów i uczennic Jezusa jest jednym ze źródeł wody, która podtrzymuje nasze życie w wierze. „Pan dba, by była ona krystalicznie czysta, oczyszcza ją ze skazy, braków wynikających z naszych grzechów i zaniedbań” – mówił kaznodzieja.


Odwołując się do fragmentu Ewangelii św. Jana o spotkaniu Jezusa z Samarytanką przy studni w Sychar, zauważył, że w Kościele rozlega się wołanie o powrót do biblijnego postrzegania wody jako cennego dobra oraz do pokonywania uprzedzeń istniejących pomiędzy ludźmi. „Jezus nieprzypadkowo prosi Samarytankę o to, by dała Mu pić, mimo że relacje między Samarytanami a Żydami nie były dobre. Chce pokazać, że królestwo Boże nie może opierać się na barierach między ludźmi, ale ma sens tylko wtedy, gdy każdy może stać się uczniem Jezusa” – stwierdził bp Izdebski. „W królestwie Bożym – mówił dalej – nie ma barier, to my we własnych księstewkach naszego ego sztucznie stwarzamy te bariery, aby się odseparować od sióstr i braci, którzy mówią innym językiem, modlą się w innym miejscu niż my czy wykluczamy ich przez naszą pychę”.


Nabożeństwo słowa zakończyło się wspólnym odmówieniem Modlitwy Pańskiej i błogosławieństwem. Organizatorem Ekumenicznego Święta Biblii jest Poznańska Grupa Ekumeniczna, do której należą: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Rzymskokatolicki, Kościół Polskokatolicki, Kościół Zielonoświątkowy oraz Wspólnota Genesis Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu.

 

B. Kruszyk/KAI
Fot. Robert Woźniak

Polecamy