środa, 26 lutego 2020 r.

Inowrocław na rzecz rodzicielstwa zastępczego

Wolontariusze Caritas z inowrocławskiej parafii pw. Świętego Ducha wraz z pracownikami miejscowego PCPR propagowali w Dzień Papieski ideę rodzicielstwa zastępczego i rodzin zaprzyjaźnionych. Chętni do podjęcia takiej misji mogą się zgłaszać.


Kto może zostać rodzicem zastępczym? Prawie każdy, zarówno małżonkowie, jak i osoby samotne. Warunkiem jest, by kandydaci nie byli pozbawieni lub nie mieli ograniczonej władzy rodzicielskiej. Rodzic zastępczy nie może być też skazany prawomocnym wyrokiem, a lekarz rodzinny musi stwierdzić zdolność kandydata do opieki nad dzieckiem. Tyle w skrócie wymogi prawne. Oczywiście potrzebne jest szkolenie i wielkie serce. O tym i wielu innych kwestiach informowali w Dzień Papieski w parafii pw. Świętego Ducha wolontariusze tamtejszego Zespołu Caritas oraz pracownicy inowrocławskiego PCPR. Po Mszach św., zbierając datki na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia rozdawali ulotki i zapraszali do zapoznania się i włączenia w ideę rodzicielstwa zastępczego i rodzin zaprzyjaźnionych. Chętni do podjęcia takiej misji mogą się zgłaszać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie otrzymają więcej informacji i wsparcie specjalistów. Na szczegółowe pytania kandydat uzyska odpowiedź na warsztatach szkoleniowych oraz podczas spotkań z innymi opiekunami zastępczymi.


Chętni do sprawowania opieki zastępczej nad dziećmi mogą się zgłaszać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Mątewskiej 17 w Inowrocławiu, pokój 122.

Polecamy