środa, 26 lutego 2020 r.

Pani Ewa na medal

Ewa Zachwieja, katechetka i animatorka misyjna z Gniezna znalazła się wśród laureatów tegorocznego Medalu „Benemerenti in opere evangelizationis”. Uroczyste wręczenie misyjnych odznaczeń odbyło się 25 października w Warszawie.


Medal „Benemerenti in Opere Evangelizationis” został ustanowiony przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji i wręczony po raz pierwszy w ubiegłym roku. Jest przyznawany w czterech kategoriach: za zasługi w dziele misyjnym, pomoc modlitewną i duchową misjom, pomoc materialną i finansową oraz informację medialną. Kategorie zasług uwidocznione są na awersie medalu. Na jego rewersie znalazły się natomiast słowa zachęty: „Podziel się Chrystusem”.


Uroczyste wręczenie medali odbyło się w czwartek 25 października w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II (Galeria Porczyńskich) i zgromadziło przedstawicieli środowisk misyjnych w Polsce – misjonarzy i misjonarki, osoby odpowiedzialne za formację misyjną w zgromadzeniach zakonnych, diecezjach i parafiach oraz delegację Papieskich Dzieł Misyjnych i Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.


Ewa Zachwieja została uhonorowana w kategorii pomoc modlitewna i duchowa. Od 25 lat pracuje w Szkole Podstawowej nr 9 w Gnieźnie. Jest nie tylko katechetką, ale i animatorką misyjną. Od wielu lat prowadzi ognisko misyjne w parafii. Reżyseruje przedstawienia o tematyce misyjnej, wydaje gazetkę, wytrwale pomaga swojej siostrze Krystynie, misjonarce w Angoli, organizując różnorakie akcje misyjne. Uczy dzieci troski o innych poprzez zaangażowanie w Duchową Adopcję na Odległość. Udziela się również w gnieźnieńskim referacie misyjnym przy organizowaniu konkursów, szkół animatora misyjnego i majówek dla dzieci. Prowadzi ponadto wykłady z animacji misyjnej w różnych diecezjach oraz współpracuje z dyrekcją krajową Papieskich Dzieł Misyjnych. Dziękując za wyróżnienie przyznała, że miłością do misji nasiąkała od dzieciństwa, a medal jest dla niej zaszczytem, radością i motywacją do jeszcze wytrwalszej pracy na rzecz misji.

Fot. I. Maćkowiak

Polecamy