środa, 26 lutego 2020 r.

PWSD: inauguracja roku

Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie zainaugurowało 22 października 417. rok akademicki. W gronie alumnów powitano dziewięciu młodych ludzi, którzy rozpoczynają formację i studia na roku pierwszym.


Uroczyste „Gaudeamus Igitur” poprzedziła Msza św. w katedrze gnieźnieńskiej, celebrowana pod przewodnictwem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka, z homilią ks. Tomasza Krzysztofiaka, który od niedawna pełni funkcję prefekta ds. studiów PWSD. Po modlitwie wspólnota seminaryjna i zaproszeni goście spotkali się w auli Centrum Edukacyjno-Formacyjnego w Gnieźnie, gdzie odbyła się inauguracja kolejnego roku formacji i nauki. Klerykom, profesorom i moderatorom towarzyszyć w niej będzie hasło „Kocham Kościół!”, nawiązujące do słów św. papieża Pawła VI, który wskazywał, że aby mówić innym o Kościele trzeba go najpierw pokochać, pokochać mimo wad, dziś bardziej niż kiedykolwiek, bo nie da się kochać Chrystusa, jeśli nie kocha się Kościoła.


„Pośród tak wielu i tak różnych głosów na temat Kościoła warto wracać do czegoś prawdziwego” – mówił podczas inauguracji rektor PWSD ks. dr Przemysław Kwiatkowski nawiązując do medytacji o Kościele jezuity Henri de Lubaca. Człowiek Kościoła – wskazał – chce nie tylko myśleć z Kościołem, ale w Kościele i trzyma się z dala od wszelkich intryg rozumiejąc, że duch katolicki jest raczej duchem miłości niż niezgody, w przeciwieństwie do wszelkiego ducha frakcji czy kliki. A kiedy różnice przeradzają się w rozbieżności, człowiek Kościoła nie traci cierpliwości, stara się podtrzymywać zgodę i niezależnie od pełnionej w Kościele funkcji pozostaje wrażliwy na to, co rani inne członki.


„Naprawdę jest taki Kościół, można o nim nie tylko marzyć, ale go doświadczyć. Taki właśnie Kościół stanowi rację bytu każdego seminarium duchownego, także naszego. Dopiero w dalszym rzędzie przychodzą wszystkie przepisy, umowy i doraźne rozwiązania. Dlatego w bieżącym roku akademickim i formacyjnym, pośród wszystkiego, co przeżywamy na zewnątrz i wewnątrz, chcemy wprost i z coraz większym przekonaniem powtarzać i uczyć się wspólnie tego wyznania: kocham Kościół!” – podkreślił rektor gnieźnieńskiego PWSD.


O tym, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za Kościół mówił także w krótkim słowie Prymas Polski abp Wojciech Polak. Jak zaznaczył, wszyscy jesteśmy sternikami łodzi Kościoła i mamy swoje zadanie wypełniać tam, gdzie Bóg nas postawił. Do tego – jak dodał – zobowiązuje nas miłość do Kościoła, zwłaszcza teraz w tych trudnych czasach. Prymas przypomniał też słowa swojego poprzednika, zmarłego przed 70 laty kard. Augusta Hlonda, który obejmując archidiecezję gnieźnieńską prosił kapłanów, aby swoje kapłańskie serca poszerzali na miarę zadań, które Opatrzność objawia Kościołowi.


„Wznieście swoje życie i serca na te wyżyny, na których myśl uświadamia sobie wolę Boga i rozeznaje działania tego Ducha, który nas wszystkiego nauczył. Słowa te dedykuję nie tylko księżom, ale całej seminaryjnej wspólnocie i nam wszystkim. Bądźmy na tego Ducha otwarci” – prosił abp Polak. Metropolita gnieźnieński przyjął też ślubowanie i powitał oficjalnie w gronie alumnów dziewięciu młodych ludzi, którzy rozpoczynają formację i naukę na roku pierwszym.


Podczas uroczystości podziękowano także profesorom i wykładowcom kończącym pracę w seminarium oraz powitano oficjalnie tych, którzy ją rozpoczynają. Uczestnicy uroczystości wysłuchali także sprawozdania za rok akademicki 2017/2018, przygotowanego przez ks. Tomasza Krzysztofiaka oraz wykładu inauguracyjnego wygłoszonego przez ks. dr. Andrzeja Nowickiego.

W uroczystości uczestniczyli gnieźnieńscy arcybiskupi seniorzy, biskup pomocniczy gnieźnieński Krzysztof Wętkowski, dziekan Wydziału Teologicznego UAM ks. prof. UAM dr hab. Paweł Wygralak, rektorzy i przedstawiciele gnieźnieńskich uczelni wyższych oraz seminariów diecezjalnych i zakonnych, księża dziekani i proboszczowie, przedstawiciele życia publicznego, świeccy pracownicy instytucji centralnych, postulanci franciszkańscy oraz członkowie Stowarzyszenia Wspierania Powołań Kapłańskich, które obchodzi w tym roku 25-lecie istnienia. Klerykom rozpoczynającym studia towarzyszyli także ich księża proboszczowie oraz najbliżsi.


Do seminarium wstąpili:

Marcin Dziennik z parafii pw. Świętego Ducha w Inowrocławiu;
Wiktor Dropiewski z parafii pw. św. Józefa w Inowrocławiu
Michał Kruszelnicki z parafii pw. Świętego Ducha w Inowrocławiu
Bartosz Kubiak z parafii pw. MB Częstochowskiej i św. Barbary w Piechcinie;
Dawid Lachnicki z parafii pw. Wniebowięcia NMP i św. Stanisława BM we Wrześni;
Piotr Mroczkowski z parafii pw. św. Urszuli w Wilczynie;
Piotr Pietryga z parafii pw. Wszystkich Świętych w Mielżynie;
Brajan Schulz z parafii pw. bł. Michała Kozala BM w Wągrowcu;
Kamil Świątek z parafii pw. św. Wawrzyńca w Słupcy


B. Kruszyk KAI
Fot. J. Andrzejewski 

Polecamy