środa, 26 lutego 2020 r.

Wągrowiec: "Hospicjum to też życie"

Po raz piętnasty Wągrowiec włączył się w kampanię społeczną „Hospicjum to też życie”. Obchody były okazją do modlitwy i podziękowania osobom zaangażowanym w opiekę hospicyjną i wspierających jej podopiecznych.


Obchody tegorocznego Dnia Hospicjum rozpoczęły się 14 października Mszą św. w wągrowieckim kościele pw. św. Wojciecha pod przewodnictwem i z homilią budowniczego miejscowego Hospicjum Miłosiernego Samarytanina ks. prałata Andrzeja Rygielskiego. W Eucharystii uczestniczyli licznie parafianie, wolontariusze i przedstawiciele władz samorządowych. Po zakończeniu Mszy św. proboszcz i dziekan wągrowiecki ks. kan. Tomasz Kruszelnicki wręczył medale „Zasłużony dla Archidiecezji Gnieźnieńskiej” osobom wspomagającym wągrowieckie hospicjum. Otrzymali je: Leokadia Grajkowska, dr. inż. Piotr Stanowski oraz prof. zw. dr hab. inż. Jan Węglarz  z Poznania. Wyróżnienia - jak podkreślono – są wyrazem uznania dla realizacji chrześcijańskich wartości w codziennym życiu. Wzorem lat ubiegłych w sali Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu odbył się również Koncert Charytatywny z okazji Światowego Dnia Hospicjum i Opieki Paliatywnej „Głosy dla Hospicjum”, podczas którego wystąpił zespół „Masterbrass”.  Wcześniej wykład pt. „Hospicjum jako ruch społeczny” wygłosiła dr. nauk medycznych Halina Bogusz.


W ramach tegorocznej kampanii „Hospicjum to też życie” po raz trzeci i ostatni podjęty został temat sytuacji i potrzeb opiekunów rodzinnych, czyli członków rodzin sprawujących w domach opiekę nad swoimi niesamodzielnymi bliskimi dorosłymi i dziećmi. Jej hasło to: „Opiekun rodzinny – nie musi być sam”.  Celem kampanii było wzmocnienie przekazu poprzednich akcji i ponowne podkreślenie konieczności wsparcia rodzin osób niedołężnych, nieuleczalnie chorych i niepełnosprawnych, zarówno dorosłych jak i dzieci, które są pod opieką hospicjów, ale również tych, które na taką opiekę nie mogą liczyć. Kto powinien zapewnić wsparcie opiekunom rodzinnym? Na pewno w dużym stopniu odpowiedzialność spoczywa na systemie ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Ale jest to także nasza zwyczajna ludzka odpowiedzialność za słabszych i niesamodzielnych członków lokalnych społeczności i wspólnot, które stanowimy w ramach osiedla, wsi, ulicy, parafii, organizacji, miejsca pracy itp. Zachęcamy lokalne środowiska do budowania sieci wsparcia poprzez wolontariat opiekuńczy, zapraszamy do organizacji spotkań dla opiekunów.


Kilka dni wcześniej, 10 października, w hospicjum odbył się dzień skupienia, podczas którego konferencję wygłosił i Mszę św. odprawił bp senior Bogdan Wojtuś. W spotkaniu uczestniczyli licznie pracownicy i wolontariusze wągrowieckiego hospicjum.


S. Owsianny

Polecamy