wtorek, 18 lutego 2020 r.

CEF: rekolekcje Domowego Kościoła

W dniach 28 lipca – 3 sierpnia 2018 r. w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie odbyły się Rekolekcje Biblijne: Namiot spotkania i lektura Pisma Świętego. Rekolekcje zorganizowane zostały przez Domowy Kościół – Ruch Światło Życie Archidiecezji Lubelskiej.


 W rekolekcjach uczestniczyło 19 małżeństw - większość z rejonu lubelskiego. Parą prowadzącą byli Monika i Maciej Münnich, a moderatorem ks. Wojciech Rzeszowski. Dziećmi uczestników rekolekcji zajmowała się diakonia wychowawcza, kierowana przez siostry ze Zgromadzenia Kanoniczek Ducha Świętego. Rekolekcje poświęcone były tematyce związanej z realizacją dwóch zobowiązań tworzących charyzmat Domowego Kościoła, czyli codziennej modlitwie osobistej (Namiot Spotkania) oraz regularnemu spotkaniu ze Słowem Bożym. Celem tych zobowiązań jest z jednej strony rozwój duchowości małżeńskiej, a z drugiej budowanie jedności w małżeństwie i rodzinie. Na program rekolekcji składały się dwa moduły odpowiadające wymienionym zobowiązaniom. Pierwszy prowadzony był przez księdza moderatora Wojciecha Rzeszowskiego i obejmował wprowadzenie do Namiotu Spotkania oraz w modlitwę osobistą słowem Bożym. Drugi moduł, dotyczący poznawania Pisma Świętego, prowadzony był przez Macieja Münnicha, który w oparciu o wiedzę historyczną starał się pokazać uczestnikom rekolekcji, w jaki sposób można lepiej rozumieć Księgi Starego i Nowego Testamentu. Każdy dzień rozpoczynała jutrznia z wprowadzeniem w modlitwę psalmami, w południe celebrowana była Msza św., a wieczorem odbywał się pogodny wieczór oraz wspólna modlitwa. 


Monika i Maciej Münnich

 

Polecamy