piątek, 21 lutego 2020 r.

Dekrety (1.09.2018)

Z dniem 1 września br. wejdą w życie zmiany personalne dokonane przez abp. Wojciecha Polaka Prymasa Polski wśród duchowieństwa archidiecezji gnieźnieńskiej.

 

 

 

 


 

   • Ks. Rafał Chmielewicz, proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP w Żernikach, został mianowany wicedziekanem dekanatu damasławskiego na okres 5 lat.

  • Ks. Mirosław Kędzierski, proboszcz parafii pw. św. Jerzego i św. Jadwigi w Kłecku, został mianowany administratorem parafii pw. Zwiastowania NMP w Popowie Kościelnym na czas rekonwalescencji tamtejszego proboszcza ks. Edwarda Lajtocha.

  • Ks. Marek Siwka, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Janikowie, został zwolniony z obowiązków moderatora diecezjalnego Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Funkcję tą objął ks. Hubert Wiśniewski, rezydent w parafii katedralnej w Gnieźnie.

  • Ks. Jakub Dębiec, przewodniczący Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, został mianowany diecezjalnym duszpasterzem nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej w archidiecezji gnieźnieńskiej, zastępując na tym stanowisku ks. Franciszka Jabłońskiego, dyrektora Diecezjalny Papieskich Dzieł Misyjnych.

  • Ks. Piotr Lewandowski został zwolniony z obowiązków audytora w gnieźnieńskim Trybunale Metropolitalnym w Gnieźnie. Funkcję tą objął ks. Przemysław Grzybowski, rezydent w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Trzemesznie. Od 28 lipca kapłan sprawuje również obowiązki referenta prawa sakramentalnego Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie.


  • Ks. Jerzy Kozłowski został mianowany rezydentem w parafii pw. Nawiedzenia NMP w Markowicach na okres 1 roku.

Polecamy