niedziela, 23 lutego 2020 r.

Komunikat

Pełna treść komunikatu dotyczącego promulgacji nowych Statutów Kapituły Prymasowskiej.


W kwietniu b.r., w uroczystość św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika zakończyliśmy w Archidiecezji Gnieźnieńskiej obchody jubileuszu 600-lecia prymasostwa w Polsce. W kontekście tych wydarzeń Kapituła Prymasowska Archikatedry Gnieźnieńskiej, z inicjatywy jej prepozyta – Księdza Biskupa Krzysztofa Wętkowskiego – wystąpiła do arcybiskupa gnieźnieńskiego o zatwierdzenie znowelizowanych Statutów kapitulnych. Ksiądz Prymas Wojciech Polak podpisał je 23 kwietnia br. i jednocześnie poszerzył kanon 9 o następujący przepis:


„Kapituła liczy dwunastu członków rzeczywistych (gremialnych). Przewodniczący Kapituły, dziekan Kapituły oraz proboszcz Archikatedry, w czasie pełnienia swoich urzędów, noszą dodatkowo honorowe tytuły prałatów kapitulnych (infułatów). Pozostali członkowie noszą tytuły kanoników gremialnych”. Zgodnie z powyższym przepisem, godność prałata kapitulnego (infułata) noszą:
- przewodniczący Kapituły, Ks. Biskup Krzysztof Wętkowski
- dziekan Kapituły, ks. kan. prof. Bogdan Czyżewski
- proboszcz parafii archikatedralnej, ks. kan. Jan Kasprowicz 


Zgodnie z wielowiekową tradycją, prałaci infułaci maja prawo do noszenia infuły. Dzieląc się radością z promulgacji nowych Statutów Kapituły Prymasowskiej, gratulujemy uhonorowanym kapłanom i życzymy im Bożego błogosławieństwa oraz opieki NMP Wniebowziętej Królowej i św. Wojciecha na drodze ich posługiwania w Kościele Gnieźnieńskim.


Gniezno, 15.08.2018 r.
W uroczystości Wniebowzięcia NMP
Ks. kan. prof. UAM dr hab. Maciej Olczyk
Sekretarz Kapituły

Polecamy