sobota, 22 lutego 2020 r.

Oaza Rodzin w Rościnnie

W dniach 8 – 12 sierpnia odbył się kolejny turnus rekolekcji Domowego Kościoła w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Rościnnie. Tym razem była to Oaza Rekolekcyjna Animatorów Ruchu I stopnia przygotowana i poprowadzona przez parę moderatorską Magdalenę i Krzysztofa Bogdziewiczów z Gniezna wraz z ks. Piotrem Kotowskim i diakonem Jackiem Stróżewskim.


W rekolekcje zaangażowanych było 101 osób: 19 małżeństw uczestniczących w oazie, które przyjechały z archidiecezji gnieźnieńskiej, poznańskiej, gdańskiej i wrocławskiej, diecezji bydgoskiej, elbląskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, warszawsko-praskiej, sandomierskiej i zielonogórsko-gorzowskiej, 3 pary animatorskie z archidiecezji gnieźnieńskiej i diakonia wychowawcza w liczbie 18 osób do opieki nad dziećmi, których było 37. Małżeństwa uczestniczące w rekolekcjach rozważały co znaczy przyoblec nowego człowieka, czym jest nowa wspólnota i nowa kultura oraz jak te ideały wprowadzać w życie. Oprócz katechez i konferencji odbywały się spotkania w grupach, na których czytano i rozważano Słowo Boże. Najważniejszymi punktami każdego dnia były: Eucharystia i namiot spotkania, czyli osobista modlitwa przy wystawionym Najświętszym Sakramencie. Gdy dorośli uczestniczyli w zajęciach, dzieci nie tylko bawiły się pod opieką diakoni wychowawczej, ale również rozmawiały o tym, że wraz z Jezusem warto budować wspólnotę opartą na miłości. Specyfiką Mszy świętej na rekolekcjach Domowego Kościoła jest również osobna liturgia słowa dla dzieci, które są przyprowadzane do rodziców wraz z procesją z darami ofiarnymi. Podczas rekolekcji nie brakowało też czasu na przebywanie z rodziną oraz na wspólną zabawę w ramach pogodnych wieczorów. Wszyscy wyjechali do domu z nowym zapałem do budowania więzi z Panem Bogiem, ze współmałżonkiem i dziećmi oraz do dzielenia się Bożą miłością z innymi.Polecamy