piątek, 21 lutego 2020 r.

Obdarowani czyli szczęśliwi

„Zawsze otrzymujemy po to, aby dawać innym! Otrzymujemy Boże łaski, dary Ducha Świętego, aby dawać je innym, aby nimi służyć. Na tym polega prawdziwie chrześcijańskie życie” – mówił 6 sierpnia na Jasnej Górze Prymas Polski abp Wojciech Polak.


Metropolita gnieźnieński przewodniczył Mszy św. kończącej tegoroczne jasnogórskie pielgrzymowanie pątników z archidiecezji gnieźnieńskiej. „Szliście tutaj do Maryi i szliście wraz z Maryją” – mówił w HOMILII wyrażając nadzieję, że zgodnie z pielgrzymkowym hasłem i programem pątnicy doświadczyli prawdy o obdarowaniu Duchem Świętym. „Obdarowani. Napełnieni jak Maryja, Jego mocą i Jego darami. Okryci cieniem Najwyższego. A więc ci, którzy w swym życiu poznali, którzy już tak konkretnie doświadczyli, że nie idą przecież za wymyślonymi mitami. Nie idą za mitami czy pocieszającymi opowiadaniami. Idą za Bogiem. Niosą bowiem w sobie samych, w swych umysłach i sercach, spotkanie z żywym Bogiem” – mówił Prymas Polski przypominając, że Bóg jest zawsze z nami: w radości i smutku, w przemienieniu i w krzyżu, w blasku światła i w nocy ciemności, w trudnym doświadczeniu naszego życia i w naszym zmaganiu o codzienną wierność.


Metropolita gnieźnieński podkreślił również, że obdarowanie zobowiązuje, otrzymujemy bowiem dary nie po to, aby je gromadzić w swoim wnętrzu, jakby dusza była magazynem, ale by się dzielić z innymi, by świadczyć i głosić wielkie dzieła Boże. „Zawsze otrzymujemy po to, aby dawać innym! Otrzymujemy Boże łaski, dary Ducha Świętego, aby dawać je innym, aby nimi służyć. Na tym polega prawdziwie chrześcijańskie życie” – wskazał abp Polak. Nawiązał też do obchodzonego 6 sierpnia święta Przemienienia Pańskiego, w które rokrocznie kończy się gnieźnieńska pielgrzymka i które – jak dodał arcybiskup gnieźnieński – powinno być dla pątników szczególnym znakiem i wskazówką. „Co mówi nam to święto? – pytał. – W jaki sposób Góra Przemienienia staje się i dla nas górą łaski i jednocześnie górą posłania? Właśnie stąd rozejdziemy się za chwilę. Wrócimy do naszych zajęć i domów. Z czym jednak wrócimy? Z jakim konkretnymi wskazaniem, my, obdarowani, pójdziemy teraz w nasze życie, w nasze codzienne zmagania, w nasze codzienne radości i troski? Przesłanie do uczniów i do nas jest w zasadzie jedno: Jego słuchajcie! Słuchajcie Jezusa i naśladujcie Go” – wskazał abp Polak tłumacząc dalej, że oznacza to wyruszenie z Nim w drogę, aby uczynić ze swojego życia dar miłości dla innych. „Obdarowani słuchają więc Jezusa. Obdarowani naśladują Go w swoim życiu. A zatem obdarowani są ludźmi naprawdę szczęśliwymi. Jesteście więc szczęśliwymi. Jesteście błogosławionymi. Jesteście nosicielami szczęścia, gdy pamiętać będziecie, jak uczył nas Jezus, że więcej jest szczęścia w dawaniu, aniżeli w braniu. Z Eucharystii, która kończy wasze pielgrzymowanie, przechodzimy do życia. Owoce pielgrzymki mają teraz dojrzewać w codziennym życiu” – zachęcał na koniec Prymas Polski.


Na Jasną Górę dotarło w tym roku z archidiecezji gnieźnieńskiej ponad 1100 osób. Szli w pięciu grupach kolorowych oraz kilkunastu promienistych, które wyruszyły z Gniezna, Inowrocławia, Witkowa, Powidza, Żnina, Strzelna, Kruszwicy, Janikowa, Gniewkowa, Czerniejewa i Biechowa. W zależności od miejsca wyruszenia pątnicy przemierzyli od ok. 300 do prawie 400 km w czasie od 9 do 11 dni. W drodze rozważali dary Ducha Świętego i modlili się w intencjach własnych i powierzonych, a także za Ojczyznę, rodziny, młodzież, dzieci, chorych, prześladowanych, powołanych i o nowe powołania. Z okazji tegorocznego jubileuszy 100-lecia odzyskania niepodległości każda z grup wchodząc na Jasną Górę 5 sierpnia niosła też biało-czerwoną flagę.


B. Kruszyk KAI
Fot. K. Kępiński BPJG

Polecamy