środa, 26 lutego 2020 r.

PPAG na Jasnej Górze

Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Gnieźnieńskiej dotarła w niedzielę 5 sierpnia na Jasną Górę. W tym roku ponad tysiąc stu pielgrzymów prowadziło hasło nawiązujące do roku duszpasterskiego „Obdarowani”. U celu pątników witał Prymas Polski abp Wojciech Polak. 


„Włączam się w to przesłanie, pod którym pielgrzymi idą: obdarowani. Obdarowani przede wszystkim mocą i łaską Ducha Świętego, obdarowani Jezusem, obdarowani Maryją, obdarowani sobą” – przyznał Prymas Polski. Jak dodał, w roku, w którym przeżywamy jako Kościół prawdę o napełnieniu Duchem Świętym, o darach, które otrzymujemy w sakramencie chrztu, bierzmowania, chcemy, odkrywając to nasze powołanie, starać się na nie odpowiedzieć. „Odpowiedzieć tak, jak odpowiadała Maryja. Przecież Ona w tajemnicy zwiastowania była Tą, która została napełniona łaską, napełniona i zacieniona Duchem Świętym i na ten dar, i na tę łaskę powołania odpowiadała. I dlatego też przyjeżdżam tutaj w tym duchu, by razem z wszystkimi pielgrzymami się modlić, prosząc o to, by odkrywali w sobie dar napełnienia Duchem Świętym i w swoim życiu, odchodząc stąd, sprzed oblicza Matki Najświętszej, potrafili na ten dar odpowiadać” – mówił Prymas Polski. Metropolita gnieźnieński prosił również, by w sposób szczególny modlić się o nowe, święte powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego.


Pielgrzymkę gnieźnieńską tworzą trzy rodzaje grup: kolorowe, promieniste i rowerowe. Wszystkie grupy podążają na Jasną Górę z tym samym hasłem i mają ten sam duchowy program. Specyfika grup promienistych polega na tym, że całą trasę – od wyjścia ze swojej parafii do Jasnej Góry – przemierzają same. Wędrują m.in. z Gniezna, Inowrocławia, Witkowa, Powidza, Żnina, Strzelna, Kruszwicy, Janikowa, Gniewkowa, Czerniejewa i Biechowa. Grupy kolorowe pielgrzymują razem, rozpoczynając wędrówkę wspólną modlitwą w gnieźnieńskiej katedrze u grobu św. Wojciecha. Do wyjścia przygotowują się w regionach duszpasterskich: Gnieźnie, Inowrocławiu, Wągrowcu, Wrześni, a grupa franciszkańska w Mogilnie. W zależności od miejsca wyruszenia pątnicy przemierzyli od ok. 300 do prawie 400 km w czasie od 9 do 11 dni.


„Bardzo się cieszymy, że tu dotarliśmy szczęśliwie – przyznał ks. Wojciech Orzechowski, kierownik PPAG. – Razem z Maryją odkrywaliśmy na szlaku, jak bardzo zostaliśmy przez Boga obdarowani, zwłaszcza darami Ducha Świętego. I wpatrując się w przykład i wzór Maryi, jak Ona te dary przyjmowała, jak nimi żyła, Ona, pełna łaski, pragnęliśmy przede wszystkim uświadomić sobie, że te dary otrzymaliśmy i prosić Matkę Bożą, by nauczyła nas z tych darów korzystać, tymi darami żyć” – podkreślił. I dodał. „Pielgrzymka archidiecezji gnieźnieńskiej to tak naprawdę trzy rodzaje grup: rowerowe, które są coraz modniejsze i coraz liczniejsze, grupy promieniste – najstarsze w naszej archidiecezji, 59 lat już pielgrzymujące i grupy kolorowe, których jest pięć. W tym roku pogoda dała się we znaki, upały naprawdę były bardzo męczące, ale pielgrzymi są niezłomni, są bardzo odważni, bardzo silni, bardzo zdeterminowani, upały nie zatrzymały nas w drodze – przyznał ks. Wojciech Orzechowski.


Po dotarciu na Jasną Górę pielgrzymi wspólnie złożyli pielgrzymkowych krzyż, którego cząstki niosły poszczególne grupy. Tradycja ta sięga lat 60. ubiegłego wieku, kiedy to pielgrzymowanie na Jasną Górę, w czasach komunistycznych, napotykało na liczne restrykcje ze strony milicji. Większe grupy pątników uznawane były za nielegalne zgromadzenia i najczęściej zawracane z drogi. Postanowiono więc pielgrzymować w małych grupkach, różnymi trasami i wyznaczonego dnia spotykać się w Częstochowie. To właśnie stąd wzięła się nazwa „Pielgrzymka Promienista”. Pątnicy wymyślili, że każda z grup będzie niosła małą cząstkę krzyża – na znak jedności. Z tych części, dopiero na Jasnej Górze, składany był krzyż, z którym pielgrzymi wchodzili każdego roku do Kaplicy Matki Bożej. W roku 2013, zgodnie z decyzją abp Józefa Kowalczyka, ówczesnego Prymasa Polski, grupy „promieniste” i grupy „kolorowe” weszły na Jasną Górę jednego dnia jako widoczny znak jedności wszystkich pielgrzymów archidiecezji gnieźnieńskiej. I wtedy też po raz pierwszy grupy kolorowe włączyły się w składanie krzyża pielgrzymkowego. 


Tegorocznej pielgrzymce przyświecało hasło „Obdarowani”. W drodze pielgrzymi rozważali dary Ducha Świętego. Modlili się w intencjach własnych, poleconych, a także za rodziny i Ojczyznę, chorych i starszych, dzieci i młodzież, ubogich i więźniów, za powołanych i w intencji nowych powołań. Z okazji jubileuszy 100-lecia odzyskania niepodległości każda z grup wchodząc na Jasną Górę niosła biało-czerwoną flagę. Pieszą Pielgrzymkę Archidiecezji Gnieźnieńskie zakończy Msza św. pod przewodnictwem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka, która odprawiona zostanie 6 sierpnia w święto Przemienienia Pańskiego o godzinie 11.00.


B. Kruszyk
Fot. K. Świertok BPJG
FB PPAG
Polecamy