środa, 19 lutego 2020 r.

Prymas na Jasnej Górze

"Wolność jest darem i zadaniem. I można jej używać dobrze lub źle, a to znaczy, że można przez nią budować lub niszczyć. Nasza obecność w tym świętym miejscu, u tronu naszej Matki i Królowej, zobowiązuje nas do dobrego użycia wolności, do budowania, a nie niszczenia" – mówił abp Wojciech Polak podczas obchodzonych 26 sierpnia uroczystości ku czci NMP Częstochowskiej na Jasnej Górze.


Odwołując się do wielowiekowych dziejów tego miejsca, Prymas podkreślił, że z jasnogórskiego szczytu Maryja niezmiennie uczy nas wołania do Boga, by błogosławił Niepodległej, przemieniał nasze serca oraz otwierał nasze umysły i zaciśnięte dłonie. Uczy nas, by w roku 100-lecia niepodległości pozwolił nam jeszcze lepiej odczytać i zrozumieć wezwanie do życia w wolności, wezwanie do solidarności, zwłaszcza z najsłabszymi, wezwanie do budowania a nie niszczenia, wezwanie do życia w jedności i wzajemnym szacunku.

"Wiemy, że nie możemy jedynie dziękować za wolność – mówił prymas. – Nie możemy też poprzestać na wspominaniu chwalebnej przeszłości. Trzeba nam wszystkim odważnie i mądrze angażować się w nasze trudne dziś, w naszą teraźniejszość, czyniąc wszystko dla wspólnego dobra, łącząc ludzi, a nie wciąż dzieląc. Ojczyzna to nasz zbiorowy obowiązek i dobro wszystkich bez wyjątku Polaków – podkreślił przypominając za św. Janem Pawłem II, że naród ginie, gdy znieprawia swego ducha – naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza”.


Metropolita gnieźnieński przypomniał również, że każdy nosi w sobie to bogate dziedzictwo, któremu na imię Polska, a to znaczy, że i na każdym – jak przypominał nam wielokrotnie Jan Paweł II – ciąży wielki i święty obowiązek, trudne i odpowiedzialne zadanie, z którego nigdy nie można zrezygnować, a którego celem jest budowanie sprawiedliwej jedności wśród synów i córek jednej Ojczyzny. "Dziś oznacza to także, że w tym budowaniu, w tym jednoczeniu się wokół wspólnego dobra, trzeba nam wszystkim pokory i otwarcia serca, trzeba nawrócenia i wzajemnej miłości, przebaczenia i pojednania, trzeba zaniechania wzajemnych  uprzedzeń i niechęci, wyzbycia się zawiści i chęci zemsty, bo przecież Ona jako Matka rodziny chce nas strzec razem, wszystkich razem" - mówił Prymas. 


W obchodach uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, które były w tym roku szczególnym dziękczynieniem za 100-lecie niepodległości, uczestniczyli arcybiskupi i biskupi polscy. Obecny jest także kard. Konrad Krajewski, jałmużnik papieski, który przyszedł w pielgrzymce pieszej z Łodzi. Modlił się również abp Rrok Gjonlleshaj z archidiecezji czarnogórskiej. W czasie liturgii abp Wojciech Polak ponowił Jasnogórskie Śluby Narodu będące deklaracją wierności, zawierzeniem Matce Bożej wszystkich naszych codziennych spraw, rodzin, młodzieży i ich wychowania, całego państwa i narodu, aa także przyrzeczeniem uczynienia wszystkiego, by Polska była rzeczywistym królestwem Matki Bożej i Jej Syna.


B. Kruszyk


 


Fot. Jasna Góra/Krzysztof Świertok

Polecamy