poniedziałek, 10 sierpnia 2020 r.

Dla bezpieczeństwa

Przy katedrze gnieźnieńskiej trwa wycinka połamanych drzew. To kolejny etap porządkowania przestrzeni po ubiegłorocznej, sierpniowej nawałnicy. Jak informuje ks. Karol Świderski z referatu ekonomicznego Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, usuwanie drzew odbywa się za zgodą Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków i jest prowadzone przez specjalistyczną firmę. Łącznie ze Wzgórza Lecha usuniętych zostanie 10 lip i klonów.


„Większość tych drzew to drzewa martwe, tzw. złomy i wywroty, które stanowią zagrożenie dla przechodzących pod nimi osób. Usuwane są nie tylko korony i pień, ale także korzenie. Plac przed katedrą nie pozostanie jednak pusty. Jeszcze w tym roku posadzone zostaną nowe drzewa” – dodaje ks. Świderski. 

Polecamy