środa, 12 sierpnia 2020 r.

Modlitwa małżonków

W archidiecezji gnieźnieńskiej trwają doroczne spotkania parafialnych doradców życia rodzinnego. Towarzyszą im Mszę św., podczas których małżonkowie odnawiają ślubne przyrzeczenia. W ubiegły weekend odbyły się w Inowrocławiu i Wągrowcu.


Za przeżyte wspólnie lata dziękowali małżonkowie w inowrocławskiej parafii pw. św. Józefa oraz wągrowieckich parafiach pw. św. Jakuba Ap. i św. Wojciecha. Mszy św. przewodniczył diecezjalny duszpasterz rodzin ks. kan. Franciszek Jabłoński, który w homiliach przypominał, że każde małżeństwo uczestniczy w potrójnej misji Kościoła. Małżonkowie mają modlić się Słowem Bożym, przetwarzać je i przekazywać rodzinie tworząc Kościół Domowy. Ojciec rodziny ma być jak biskup diecezjalny, który troszczy się i strzeże swojej wspólnoty.


Tradycyjnie podczas Mszy św. małżonkowie otrzymali indywidualne błogosławieństwo oraz wręczono im okolicznościowy modlitewnik i pamiątkę. Podczas wspólnej modlitwy w parafii pw. św. Jakuba Ap. w Wągrowcu szczególnie wzruszającym świadectwem była obecność państwa Janiny i Jana Świstaków, którzy obchodzą w tym roku 70. rocznicę ślubu. Po zakończonej Eucharystii małżonkowie zostali zaproszeni na kawę i ciasto, a następnie wzięli udział w warsztatach małżeńskich, które przeprowadziła diecezjalna doradczyni życia małżeńskiego i rodzinnego Teresa Niewiadomska. Ciesząc się z obecności małżonków proboszcz parafii ks. kan. Piotr Kalinowski podkreślił, że troska o małżeństwa i rodziny jest troską o przyszłość Kościoła.


Tradycyjnie w Inowrocławiu i Wągrowcu spotkali się także doradcy z rejonów, aby u początku roku prosić o błogosławieństwo w ich pracy apostolskiej. Spotkaniu towarzy w tym roku hasło nowego, dwuletniego programu duszpasterskiego „Duch, który umacnia miłość”. Podczas spotkań doradcom zostały przekazane najważniejsze informacje i terminy ich spotkań formacyjnych i rekolekcji. 


Fot. parafie

Polecamy