poniedziałek, 10 sierpnia 2020 r.

Prymas Polski: podziękujmy

„Dzień Życia Konsekrowanego stwarza szczególną okazję, aby zauważyć obecność w naszej prymasowskiej archidiecezji sióstr, ojców i braci z różnorodnych klasztorów oraz domów życia zakonnego. Pragniemy podziękować za wielki dar ich nieustannej, cierpliwej modlitwy oraz w różnorodny sposób uobecnianej Ewangelii” - pisze abp Wojciech Polak w zaproszeniu na tegoroczny Dzień Życia Konsekrowanego. 

 

Czcigodne Siostry, Ojcowie i Bracia,
Osoby życia konsekrowanego!


W Święto Ofiarowania Pańskiego 2 lutego, przypada kolejny Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. W bieżącym roku przeżywać go będziemy w szczególny sposób uświadamiając sobie obecność i działanie pośród nas Ducha Świętego, dawcy wszelkich charyzmatów osobistych oraz wspólnotowych. Jak przypomina nam hasło obecnego roku duszpasterskiego „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” (Dz 2,4), abyśmy wciąż w nowy sposób mogli przyjmować dar dziecięctwa Bożego, a zarazem we wspólnocie Kościoła być posłanymi jako ubodzy świadkowie miłości Trójjedynego Boga.


Dzień Życia Konsekrowanego stwarza także szczególną okazję, aby zauważyć obecność w naszej prymasowskiej archidiecezji sióstr, ojców i braci z różnorodnych klasztorów oraz domów życia zakonnego. Pragniemy wdzięcznym sercem podziękować za ich ofiarną służbę w naszych wspólnotach parafialnych, wobec dzieci i młodzieży, chorych  i osób w podeszłym wieku, ubogich i bezdomnych. Podziękować za wielki dar ich nieustannej, cierpliwej modlitwy oraz w różnorodny sposób uobecnianej Ewangelii. Otaczamy siostry i braci życia konsekrowanego w tym dniu naszą serdeczną modlitwą. Zbierane w czasie liturgii ofiary przeznaczone będą jako pomoc dla klasztoru Sióstr karmelitanek bosych w Gnieźnie.


Zachęcam wszystkie wspólnoty parafialne do modlitwy w intencji osób życia konsekrowanego oraz o nowe powołania. Czcigodne siostry oraz dziewice konsekrowane, ojców i braci zakonnych zapraszam 2 lutego na wspólne świętowanie do Gniezna, które rozpocznie się Eucharystią o godzinie 10.30 w katedrze prymasowskiej. Wszystkim z serca błogosławię i zapewniam o modlitewnej pamięci.


 

 

Polecamy