środa, 12 sierpnia 2020 r.

Wągrowiec: zakończenie nowenny

Jak co roku, przed uroczystością św. Pawła Pierwszego Pustelnia, w wągrowieckiej parafii pw. Wniebowzięcia NMP, podobnie jak w innych paulińskich wspólnotach, trwała dziewięciodniowa nowenna zwana popularnie „Pawełkami”. Jej zakończenie miało miejsce 21 stycznia pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego.


Przez 9 kolejnych wieczorów paulini gromadzili się na specjalnej modlitwie ku czci św. Pawła Pustelnika. Nabożeństwo „pawełkowe” ma swoją bogatą historię i liturgię. Celebrans w otoczeniu asysty i ministrantów, po okadzeniu relikwii św. Pawła, intonuje jeden z dwóch hymnów opowiadających o prześladowaniu chrześcijan i życiu św. Pawła na pustyni. Hymny śpiewają na przemian zakonnicy i wierni przy akompaniamencie organów. Po śpiewie, podczas homilii kaznodzieja przypomina życie i misję św. Pawła z Teb. Zakończeniem każdego dnia nowenny jest akt czci – ucałowanie przez wszystkich wiernych  relikwii św. Pawła Pustelnika.


Nowenna w Wągrowcu zakończyła się w niedzielę 21 stycznia Mszą św. sprawowaną pod przewodnictwem metropolity poznańskiego abp. Stanisława Gądeckiego, konfratra zakonu paulinów. Współkoncelebransami byli: proboszcz parafii o. Dariusz Nowicki OSPPE i o. Emanuel Matusiak OSPPE. W homilii przewodniczący KEP, nawiązując do czytanej Ewangelii, mówił o miejscu i roli Jezusa w naszym życiu. Jeśli żyjemy – tłumaczył – to właśnie dzięki Niemu, Jego heroicznej, odkupieńczej postawie. Jezus nieustannie wzywa nas, byśmy korzystali z sakramentu pojednania, a nawracając się wierzyli w Ewangelię. A nawróconym jest się dopiero wówczas, gdy nie popełnia się wciąż tego samego grzechu. Metropolita poznański udzielił też najmłodszym błogosławieństwa, co jest tradycją „pawełkowych” obchodów. Jak co roku parafianie mieli również okazję spróbować owoców pustyni, czyli tradycyjnych paulińskich specjałów.


Nabożeństwo „Pawełek” rozpoczęło się w paulińskim klasztorze i we wszystkich wspólnotach paulińskich 17 stycznia, czyli dziewięć dni przed uroczystością św. Pawła Pierwszego Pustelnika.  Ten żyjący w pierwszej połowie III wieku n.e. eremita z pustyni egipskiej jest głównym wzorem życia w samotności i na kontemplacji dla ponad 500 współcześnie żyjących zakonników paulińskich. Według przekazu św. Hieronima z IV wieku św. Paweł z Teb żył aż 113 lat, z czego prawie 90 lat spędził na modlitwie w samotności pustyni. Dlatego też został obrany za głównego patrona przez powstający na Węgrzech w XIII wieku zakon paulinów. Nabożeństwo „Pawełek” gromadzi od wielu lat tych, którzy skupieni są we wspólnotach i parafiach gdzie posługują paulini. W archidiecezji gnieźnieńskiej są to parafie w Biechowie i Wągrowcu. Święty Paweł Pustelnik uznawany jest za szczególnego patrona i opiekuna matek spodziewających się rozwiązania lub pragnących mieć potomstwo, a także jest szczególnym patronem dzieci.

 

Fot. J. Marczewski

Polecamy