piątek, 28 lutego 2020 r.

Barcin: kulisy pielgrzymki

Z okazji obchodzonej w czerwcu 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Ojczyzny w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Barcin odbyło się spotkanie przybliżające to pamiętne wydarzenia. O kulisach, przebiegu i skutkach wizyty mówił ówczesny ceremoniarz pielgrzymki ks. infułat Jerzy Stefański. 


Spotkanie odbyło się 17 czerwca pod auspicjami proboszcza parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego ks. kan. Stanisława Talaczyńskiego. Zaproszony gość w interesujący i barwny sposób opowiadał o przygotowaniach i przebiegu papieskiej wizyty. Mówił o obawach władz PRL, które słusznie przypuszczały, że wydarzenie to może mieć niepomyślne dla nich skutki, że podziała na Polaków emocjonalnie, przyniesie im ogrom wzruszeń, także patriotycznych, a przez to obudzi ich aspiracje i dążenia wolnościowe. Przywódca ZSRR Leonid Breżniew naciskał, by nie zezwolić Ojcu Świętemu na wjazd do Polski; miał on stwierdzić: „Róbcie, jak uważacie, byle byście wy i wasza partia później tego nie żałowali”. Termin pielgrzymki przekładano, piętrzono trudności, stawiano warunki. Finalnie władze zgodziły się na przyjazd papieża, podczas całego jego pobytu w Ojczyźnie robiono jednak wszystko, by ograniczyć skalę i znaczenie pielgrzymki. Podróż ta – jak przypomniał ks. Jerzy Stefański - przebiegała pod hasłem „Gaude Mater Polonia” czyli „Ciesz się Polsko, Matko moja”. Jak pokazała historia, pielgrzymka ta miała szczególny wymiar dla dziejów naszego kraju – przebudziła sfrustrowane nieudolnymi rządami społeczeństwo, dając mu odwagę i duchową siłę. Rok po papieskiej wizycie powstała w PRL „Solidarność”, a dokładnie 10 lat później później upadł w Polsce komunizm.


 
Polecamy