środa, 26 lutego 2020 r.

Dekrety (20.06.2019)

Prymas Polski abp Wojciech Polak zwolnił ks. Stanisława Goca z obowiązków proboszcza parafii pw. św. Mikołaja w Witkowie i przychylając się do jego prośby udzielił mu rocznego urlopu zdrowotnego. Dekret wejdzie w życie 20 czerwca br.


Prymas Polski abp Wojciech Polak mianował ks. Franciszka Jabłońskiego proboszczem parafii pw. św. Mikołaja w Witkowie, zwalniając go jednocześnie z pełnionych dotąd funkcji: referenta Referatu Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, odpowiedzialnego za Studium Życia Rodzinnego, moderatora Diecezjalnego Stowarzyszenia Żywego Różańca oraz dyrektora Archidiecezjalnego Domu Rekolekcyjnego w Rościnnie. Dekret wejdzie w życie 20 czerwca br.


Prymas Polski abp Wojciech Polak powierzył ks. Marcinowi Andrzejewskiemu pełnienie obowiązków dyrektora Archidiecezjalnego Domu Rekolekcyjnego w  Rościnnie przy zachowaniu dotychczasowych obowiązków. Dekret wejdzie w życie 20 czerwca br.

Polecamy