piątek, 28 lutego 2020 r.

Nowi organiści

Kolejni słuchacze Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Gnieźnieńskiej ukończyli z powodzeniem czteroletni czas nauki zyskując wraz z dyplomem uprawnienia do podjęcia zawodu organisty w katedrach i kościołach parafialnych na terenie całej Polski.


Komisyjny egzamin zawodowy przeprowadzony przez wykładowców studium odbył się 13 czerwca. Przystąpiło do niego 8 absolwentów, których zadaniem było zagranie części zmiennych i stałych Mszy, odpowiedzi mszalnych w różnych tonacjach oraz klasycznych utworów organowych wielkich mistrzów. Wszyscy ukończyli egzamin pomyślnie. W sobotę 15 czerwca wraz z wykładowcami i uczniami studium uczestniczyli w Mszy św. kończącej edukację, której przewodniczył dyrektor studium ks. kan. Dariusz Sobczak. W homilii, opierając się na rozważaniach kard. Josepha Ratzingera, przywołał przykład artysty biblijnego, którego działalność i twórczość nosi trzy szczególne znamiona: jest imiennym powołaniem przez Boga, jest współpatrzeniem i współtworzeniem z Bogiem oraz jest nacechowana żarliwością serca. Po Mszy św. odbył się koncert organowy w wykonaniu absolwentów, a także oficjalne wręczenie dyplomów, uzdolnień zawodowych oraz  upominków. Otrzymali je: Krzysztof Augustyniak z parafii pw. św. Jana Bosko w Luboniu (archidiecezja poznańska), Dawid Karliński z parafii pw. Świętego Ducha w Pobiedziskach, Kamil Karwacki z parafii pw. św. Wojciecha Wągrowcu, Jakub Koza z parafii pw. św. Józefa w Obornikach Wielkopolskich (archidiecezja poznańska), Marek Manicki z parafii pw. Chrystusa Wieczystego Kapłana w Gnieźnie, Piotr Przydryga z parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Zagórowie, Wojciech Wasilewski z parafii pw. św. Andrzeja Boboli we Wszedniu oraz Tomasz Zięty z parafii pw. św. Marcina w Śnieciskach (archidiecezja poznańska).Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Gnieźnieńskiej
mieści się w gmachu Konwiktu przy Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, ul. Seminaryjna 2a. Istnieje jako jedna z instytucji, będących pod patronatem Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, powołana dekretem ordynariusza diecezji. Ma zatwierdzony statut i regulamin, opracowane w oparciu o dokumenty ogólnopolskie, przewidziane dla działalności instytucji kształcących muzyków kościelnych.


Edukacja w Studium trwa cztery lata i obejmuje pion teoretyczny i praktyczny (wykłady z historii muzyki, harmonii teoretycznej i praktycznej, zasad muzyki, prawodawstwa liturgicznego, form chorału i ćwiczenia: solfeż, lekcje indywidualne na organach kościelnych, emisja głosu, repertuar gregoriański i innych śpiewów liturgicznych, podstawy dyrygentury chóralnej i chironomii). Po ukończeniu nauki w Studium, absolwent otrzymuje dyplom, uprawniający go do podjęcia zawodu organisty w katedrach i kościołach parafialnych na terenie całej Polski.


Celem podniesienia poziomu muzyki kościelnej, która jest „nieodzowną i integralną częścią liturgii” (KL 112), a nie dodatkiem do niej, organiści, którzy nie mają przygotowania liturgicznego lub nie ukończyli podobnej szkoły, są zobowiązani w myśl  Regulaminu Kształcenia Muzyków Kościelnych zatwierdzonego przez Podkomisję Muzyki Kościelnej  Konferencji Episkopatu Polski,  do podjęcia  edukacji w takowym Studium Muzycznym. Istnieje również możliwość podniesienia kwalifikacji i umiejętności dla organistów dyplomowanychWykłady i ćwiczenia w Studium prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pracowników wyższych uczelni muzycznych. Satysfakcjonuje fakt, że nasi absolwenci zdają egzaminy wstępne na wyższe uczelnie muzyczne, a uczniowie biorą udział w koncertach organowych, m.in. w tzw. „Koncertach na Fredry” w Poznaniu. W tym roku również troje naszych uczniów zakwalifikowało się do II Międzynarodowego Konkursu Młodych Organistów, w którym jedna z nich została wyróżniona przez jury.


Zgłoszenia kandydatów oraz wszelkie zapytania prosimy kierować telefonicznie do ks. kan. Dariusza Sobczaka, Dyrektora Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Gnieźnieńskiej nr kom. Studium +48 691 030 513.

 

Polecamy