wtorek, 25 lutego 2020 r.

Prymas w Inowrocławiu

„Idąc dziś razem ulicami miast chcemy ukazywać wszystkim Boże Ciało za nas i za wszystkich wydane. Chcemy głosić, że tylko życie poświęcone i ofiarowane drugim, jak chleb połamane i darowane, ma ostatecznie i jedynie sens” – mówił Prymas Polski abp Wojciech Polak w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.

Procesje Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej przeszły przez miasta i miasteczka Archidiecezji Gnieźnieńskiej. W Inowrocławiu miejska procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy wyruszyła spod świątyni Zwiastowania NMP do garnizonowego kościoła pw. św. Barbary i  św.  Maurycego. Poprzedziła ją Eucharystia koncelebrowana pod przewodnictwem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka.

Rozpoczynając homilię metropolita gnieźnieński nawiązał do Ewangelii wg św. Łukasza, kiedy to Jezus, odmówiwszy nad chlebem błogosławieństwo, połamał go i dawał uczniom, aby ci rozdawali go zgromadzonym. Apostołowie posłuszni woli swego Pana udali się do ludzi z chlebem połamanym w dłoniach. Chrystus ten wymowny gest łamania chleba powtórzy podczas Ostatniej Wieczerzy. I właśnie po tym znaku uczniowie idący do Emaus rozpoznają Zmartwychwstałego. Dzieje Apostolskie ukazują nam jak Apostołowie trwali przy łamaniu chleba. - I dziś, wierni wezwaniu Chrystusa, poniesiemy ten chleb ulicami naszego miasta. I  uczynimy to gestem Jego upamiętnienia; gestem dla nakarmienia dzisiejszych tłumów; gestem dzielenia naszej wiary i naszego życia na znak miłości Chrystusa do tego miasta i całego świata – mówił kaznodzieja.

Prymas podkreślił, że również i dziś rozpoznajemy Chrystusa przy łamaniu chleba. Jezus jest tym połamanym chlebem. W bezbronności i kruchości hostii ujawnia Swą moc i potęgę. - W  chlebie eucharystycznym, łamanym za życie świata, rozpoznajemy prawdziwego Bożego Baranka, to znaczy Chrystusa Odkupiciela - zaznaczył. W Eucharystii Zmartwychwstały daje nam się cały. Jest ona przestrzenią nieskończonej miłości. Karmienie się Jezusem przemienia nas i uzdalnia do bycia dla bliźnich niczym ofiarowany chleb. - W Eucharystii jesteśmy wezwani, aby stawać się chlebem łamanym dla naszych sióstr i barci. W Eucharystii jesteśmy umocnieni, by przełamywać siebie i dosłownie wydawać bez lęku samych siebie naszym siostrom i braciom – mówił Prymas za papieżem Franciszkiem.

Komunia św. nie tylko jednoczy nas z Chrystusem, ale także wyrywa z egoizmu, otwierając na  bliźnich. - W imię tej właśnie komunii z Jezusem, pragniemy dziś, w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, w Boże Ciało, i tym razem pójść ulicami naszego miasta. Idąc, chcemy ukazywać wszystkim Boże Ciało za nas i za wszystkich wydane. Idąc, chcemy przypominać, że zbawieni jesteśmy Krwią Chrystusa, dosłownie przecież za nas i za wszystkich wylaną – zaakcentował Prymas. Tylko bowiem życie ofiarowane nadaje sens egzystencji.


Justyna Majewska-Michy
Fot. Robert Szalow 

Polecamy