sobota, 22 lutego 2020 r.

Rusza Studium Teologiczno-Pastoralne

Decyzją abp. Wojciecha Polaka jesienią działalność rozpocznie Prymasowskie Studium Teologiczno-Pastoralne. Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu w CEF, a adresowane są do wszystkich świeckich pragnących pogłębić swoją wiedzę i wiarę.


 W szczególności do osób prowadzących katechezę dla narzeczonych, a także katechetów świeckich i duchownych w zakresie kształcenia dodatkowego. Do podjęcia i ukończenia formacji teologicznej w studium zobowiązane są natomiast osoby przygotowujące się do podjęcia misji doradców życia rodzinnego oraz kandydaci do posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej.


„Studium to nowość w naszej archidiecezji. Idea jego powołania zrodziła się z jednej strony jako odpowiedź na potrzebę kształcenia i formacji osób podejmujących jakąkolwiek działalność w parafiach, z drugiej jako wyjście naprzeciw tym, którzy chcą umocnić swoją wiarę i pogłębić wiedzę teologiczną. Te dwa cele nam przyświecały i te zadania będziemy realizować” – mówi ks. kan. Jakub Dębiec, przewodniczący Wydziału Duszpasterskiego, pod którego auspicjami studium będzie działać. 


Program studium obejmuje dwa lata. Zajęcia odbywać się będą w jedną sobotę w miesiącu, według planu podanego na początku roku formacyjnego. Obejmować będą zagadnienia z zakresu teologii biblijnej, dogmatycznej, moralnej, pastoralnej, a także historii Kościoła, liturgiki oraz nauki Kościoła o małżeństwie i rodzinie. Ponadto katolickiej nauki społecznej oraz kultury i sztuki chrześcijańskiej. Zasadniczą część zajęć tworzy tzw. „kanon teologiczno-pastoralny” i w tym bloku uczestniczyć powinni wszyscy słuchacze. Koniecznym uzupełnieniem tych zajęć będą zajęcia tzw. specjalizacji: liturgicznej i małżeńskiej wybierane według decyzji i zainteresowań słuchaczy.


Zajęcia odbywać się będą w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym (seminarium). Prowadzić je będą wykładowcy z gnieźnieńskiego PWSD oraz ośrodków poznańskich, a także osoby konsekrowane. Pierwsze zajęcia odbędą się 21 września 2019.  Dwuletnią edukację kończyć będzie zaliczenie w formie rozmowy lub pracy pisemnej (nie będzie egzaminów). Koszt jednego semestru – 250 złotych (w tym materiały i posiłek). 


Nabór do studium rusza z końcem czerwca i potrwa do 15 września.


Zgłoszenia, regulamin, plan zajęć → TUTAJ

 

Polecamy