sobota, 22 lutego 2020 r.

"Spotkanie" stypendystów

„Spotkanie” – to temat 3 dniowych rekolekcji młodzieży z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia Archidiecezji Gnieźnieńskiej, które odbyły się w miniony weekend. Spotkanie – po prostu, bo tego najczęściej dziś nam brakuje.


Spotkać się z Bogiem i drugim człowiekiem – to był główny cel, który udało się nam osiągnąć. Dla mnie i moich braci kleryków było to dużym zaskoczeniem, że Ci młodzi ludzie, z którymi się nie znaliśmy wcześniej pokazali nam, że wspólnota pod patronatem świętego Jana Pawła II jest otwarta na 4 kleryków. Młodzi stypendyści są ciekawi ich życia, ich powołania, bo sami szukają swojej drogi, którą starają się odkryć z Panem Bogiem. Spotkanie to zbiegło się idealnie z 40. rocznicą przyjazdu Ojca Świętego do Gniezna, skąd wołał głośno i prosił z nimi: „Światłości młodych polskich sumień, przyjdź! Przyjdź i umocnij w nich tę miłość, z której się kiedyś poczęła pierwsza polska pieśń Bogurodzica: orędzie wiary i godności człowieka na naszej ziemi! Polskiej, słowiańskiej ziemi!” Cała wspólnota PWSD wraz ze stypendystami uczestniczyła w spotkaniu młodych na Polach Lednickich. Dla większości z nich było to pierwsze zetknięcie się z rzeczywistością Kościoła Młodego, który żyje, bo żyje w nim Chrystus. W naszej głowie nadal brzmią słowa św. Piotra, które razem wypowiedzieliśmy «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham» (J 21,17) i niech tak już zostanie.


kl. Radosław Czerwonka
Fot. FB PWSD

Polecamy