czwartek, 9 lipca 2020 r.

13. edycja Szkoły Ceremoniarza

W niedzielę 31 marca zakończył się trzeci, a tym samym ostatni stopień 13. edycji Archidiecezjalnej Szkoły Ceremoniarza. Od piątku do niedzieli w klasztorze braci mniejszych kapucynów w Mogilnie 58 kandydatów pogłębiało swoją wiedzę o liturgii oraz umiejętności jej duchowego przeżywania.


W ramach wykładów i warsztatów uczestnicy zapoznali się z tematyką związaną z Triduum Paschalnym oraz Wielkim Tygodniem. Obok codziennej Eucharystii, w piątek uczestniczyli także w nabożeństwie Drogi Krzyżowej oraz nocnej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Świętowanie IV Niedzieli Wielkiego Postu rozpoczęli od wspólnej celebracji liturgii I Nieszporów niedzielnych. Były one o tyle wyjątkowe, że sprawowane w prezbiterium, w stallach, w których kiedyś tą samą modlitwą Kościoła modlili się benedyktyni, pierwotnie opiekujący się klasztorem. Spotkanie zakończyła Msza święta wraz ze wspólnotą mogileńskiej parafii pw. św. Jana Apostoła, w czasie której kandydaci przygotowali uroczystą asystę.


Przed kandydatami na ceremoniarzy pozostał jeszcze końcowy egzamin. Po jego zaliczeniu wszyscy spotkają się w katedrze, gdzie w czasie Dnia Lektora (11 maja) otrzymają błogosławieństwo do pełnienia funkcji ceremoniarza. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji kolejnej edycji Szkoły Ceremoniarza. Dziękujemy jak zwykle gościnnej Wspólnocie Parafii pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie na czele z Braćmi Kapucynami.


Szkoła Ceremoniarza jest inicjatywą, która w archidiecezji gnieźnieńskiej realizowana jest od 2006 roku. Początkowo organizowana była w parafii pw. św. Leonarda w Słupcy, a od 2011 roku ma miejsce w mogileńskim klasztorze. Co roku gromadzi blisko 60 młodych chłopaków, chcących pogłębiać swoją wiedzę o liturgii i pomagać w jej przygotowaniu w swoich parafiach. Część ceremoniarzy angażuje się także w wymiarze diecezjalnym, pomagając m.in. w liturgicznych asystach katedralnych, czy uroczystościach odpustowych ku czci św. Wojciecha. W każdej edycji szkoły, poza diecezjalnym duszpasterzem LSO, uczestniczą również klerycy gnieźnieńskiego seminarium, którzy przygotowują wykłady i warsztaty, ale także w różny sposób towarzyszą uczestnikom. ASC ma również swój wymiar powołaniowy – obecnie połowa kleryków PWSD w Gnieźnie to absolwenci Szkoły Ceremoniarza.


Trzynastą edycję ASC prowadzili: ks. Jakub Dębiec, diecezjalny duszpasterz LSO, klerycy PWSD w Gnieźnie: Kacper Politowski, Michał Romel, Marcin Wawrzyniak i Rafał Wojciechowski oraz animator LSO Filip Głowacki z parafii pw. NSPJ w Gniewkowie.

kl. R. Wojciechowki
Fot. A. Polewski, W. Kaczmarek

Polecamy