piątek, 10 lipca 2020 r.

Honorowy

Ks. prałat Andrzej Rygielski, założyciel wągrowieckiego hospicjum, jadłodajni i noclegowni otrzymał „Honorowy Wawrzyn Pracy Organicznej”. Wyróżnienia przyznawane są za szczególny wkład w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy Wielkopolski.


Gala wręczenia odbyła się 11 kwietnia w poznańskim Hotelu Bazar. Ks. prałat Andrzej Rygielski był jednym z uhonorowanych przez Kapitułę nagrody, której przewodniczył prof. Paweł Łączkowski.


Ksiądz prałat Andrzej Rygielski jest założycielem Stowarzyszenia im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa, które prowadzi w Wągrowcu hospicjum, jadłodajnię i noclegownię. Ponadto jest organizatorem akcji charytatywnych, kolonii letnich dla dzieci z ubogich rodzin, wykładów naukowych z zakresu profilaktyki terminalnej, spotkań świątecznych, zbiórek żywności i leków. Założona przez niego jadłodajnia wydaje każdego roku osobom potrzebujacym ponad 10 tysięcy bezpłatnych posiłków.


Fot. Kamila Kłos

Polecamy