piątek, 10 lipca 2020 r.

Spotkania w rejonach

W kwietniu odbyły się w rejonach spotkania formacyjne dla katechetów zorganizowane przez Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie: 10 kwietnia w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie, 11 kwietnia w parafii pw. św. Floriana w Chodzieży oraz 25 kwietnia w parafii pw. Chrystusa Miłosiernego w Inowrocławiu.


Każde spotkanie rozpoczynało się Mszą św. W homilii punktem ciężkości było odniesienie do Chrystusa, który jest Prawdą i niesie prawdę. Współcześnie ludzie żyją w społeczeństwie zakłamanym, dlatego należy dążyć do umacniania się w tym, co stawia człowieka wierzącego po stronie Prawdy. 


Następnie przy kawie i ciastku nauczyciele mieli sposobność wymienić szkolne nowiny i podzielić się doświadczeniami. Była to też okazja, by zapisać się na czerwcowe rekolekcje wyjazdowe do Niepokalanowa i Warszawy-Wilanowa oraz na lipcową pielgrzymkę katechetów na Jasną Górę.


Na zakończenie uczestnicy spotkań wysłuchali prelekcji ks. dr. Huberta Wiśniewskiego, który zaprezentował wykład nt. dylematów moralnych oraz sytuacji bez wyjścia w etyce. Refleksja dotyczyła zarówno codziennych trudności dotyczących wyboru, jak i sytuacji wyjątkowych, w których człowiek podejmuje decyzje doniosłe życiowo. 


Wydział Katechetyczny

Polecamy