piątek, 10 lipca 2020 r.

Suma odpustowa

Słowa wypowiedziane przed 40 laty w Gnieźnie przez papieża Jana Pawła II o chrześcijańskiej jedności Starego Kontynentu, na którą składają się dwie wielkie tradycje Wschodu i Zachodu,  są wezwaniem i zadaniem dla współczesnej Europy, dla Polski i dla każdego z nas – mówił w niedzielę w Gnieźnie abp Stanisław Budzik.


Metropolita lubelski przewodniczył uroczystej sumie na Placu św. Wojciecha u stóp katedry, stanowiącej punk centralny dorocznych obchodów odpustowych ku czci głównego patrona Polski, archidiecezji gnieźnieńskiej i Gniezna, którego wielkość – jak zaznaczył w homilii – nie blaknie mimo upływu wieków. „Ten Święty wciąż inspiruje i fascynuje. Aktualna jest jego gorliwość misyjna i troska, aby nieść Ewangelię na krańce ziemi tym, którzy jej nie znają, ale także tym, którzy o niej zapomnieli” – stwierdził abp Budzik dodając, że po ludzku św. Wojciech poniósł klęskę. Inna jest jednak logika krzyża, logika ziarna, które, aby wydać plon, musi obumrzeć.


„Ziarnem rzuconym w ziemię, które przyniosło stukrotny owoc stał się dla naszego Kościoła i narodu kard. Stefan Wyszyński” – mówił dalej, nawiązując do obchodzonej w tym roku i wpisującej się w świętowojciechowe obchody 70. rocznicy ingresu Prymasa Tysiąclecia do katedry gnieźnieńskiej.


Cytując zapiski swojego poprzednika na stolicy arcybiskupiej w Lublinie, abp Budzik  podkreślił wielkie zawierzenie kard. Wyszyńskiego Maryi, jego pokorę i ufność, z jaką przyjął powierzone mu zadanie kierowania Kościołem gnieźnieńskim w czasach, które sam określił mianem wyjątkowych, w których „wszystko, co najdroższe w narodzie ma się skupić, aby starczyło sił do tej niełatwej drogi”.


Metropolita lubelski wspomniał też o św. Janie Pawle II, który przed 40 laty, podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, właśnie w Gnieźnie szczególną troską objął „wszystkie narody słowiańskie, budząc tym zaniepokojenie w samej Moskwie”.


Wypowiedziane wówczas słowa o duchowej jedności Europy, na którą składają się tradycje dwóch płuc – Wschodu i Zachodu, brzmią dziś – mówił abp Budzik – w kontekście obrazu płonącej katedry Notre Dame, „niezwykle wymownie, wręcz proroczo”.


„Przez 800 lat uosabiała ona potęgę Francji, ale także geniusz chrześcijańskiej Europy. Młodzi ludzie w Paryżu i gdzie indziej gromadzili się na spontanicznej modlitwie. Solidarność wyrażali przywódcy światowi, ludzie nauki, sztuki. Nagle się okazało, że w kraju zlaicyzowanym, w Europie zapominającej o swoich chrześcijańskich korzeniach, wszyscy jednoczą się w obliczu zagrożenia świątyni, przerażeni perspektywą utraty duchowego dobra, którego dotąd nie doceniali” – stwierdził arcybiskup lubelski dodając, że wspomniane słowa Jana Pawła II są dziś dla Europy, Polski i każdego z nas zadaniem i wyzwaniem.


Uroczystą Eucharystię wspólnie z abp. Stanisławem Budzikiem celebrowali polscy biskupi z przewodniczącym KEP abp. Stanisławem Gądeckim z Poznania oraz nuncjuszem apostolskim w Polsce abp. Salvatore Pennacchio, który pod koniec Mszy św. przekazał krzyże misyjne misjonarkom i misjonarzom udającym się na misje. „Będę o was pamiętał, szczególnie w modlitwie. Byłem nuncjuszem w krajach misyjnych i wiem, co znaczy ta praca i związany z nią trud. Polecam waszą misję wstawiennictwu Matki Bożej i św. Wojciecha” – mówił przed przekazaniem krzyży abp Pennacchio.


Krzyże misyjne otrzymało 11 misjonarek i misjonarzy. Są wśród nich księża, osoby konsekrowane i świeccy z archidiecezji: gdańskiej, gnieźnieńskiej, warszawskiej, szczecińsko-kamieńskiej oraz diecezji: białostockiej, bydgoskiej, elbląskiej, gliwickiej, kieleckiej i tarnowskiej. Będą pracować  w Kamerunie, Boliwii, Szwecji, Republice Środkowoafrykańskiej, na Kubie i Jamajce. Warto dodać, że obrzęd wręczania krzyży misyjnych ma długoletnią tradycję. Po raz pierwszy uczynił to papież Jan Paweł II podczas wspomnianej pierwszej wizyty w Gnieźnie 3 czerwca 1979 roku.Mszę św. odpustową poprzedziła tradycyjna procesja z relikwiami św. Wojciecha i innych polskich świętych i błogosławionych ulicami miasta. Wraz z biskupami podążali w niej przedstawiciele lokalnych władz, służby mundurowe, siostry zakonne, alumni gnieźnieńskiego seminarium duchownego, młodzież, członkowie różnych grup zawodowych, reprezentanci organizacji i stowarzyszeń kościelnych, bractw oraz mieszkańcy Gniezna. Obecni byli także pracownicy i wolontariusze Caritas, dla których obchodzona 28 kwietnia Niedziela Miłosierdzia była świętem patronalnym, a dla Caritas gnieźnieńskiej także okazją do podziękowania za 30-lecie istnienia organizacji.


Obchodom kościelnym towarzyszyło wiele przedsięwzięć kulturalnych. W Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej otwarto wystawę ukazującą dzieje Gniezna w perspektywie obchodzonych w tym roku rocznic. Przez całą niedzielę ekspozycję, a także inne zabytki Wzgórza Lecha w tym podziemia katedralne, skarbiec i Drzwi Gnieźnieńskie można było zwiedzać bezpłatnie. Atrakcje dla mieszkańców i gości przygotowało również miasto. Jarmark, przegląd muzyczny „Adalbertus”, piknik, podczas którego była okazja spróbować czeskiego przysmaku czy „Wojciacha” to tylko niektóre z nich.


Obchody świętowojciechowe zakończyły się tradycyjnie II Nieszporami o św. Wojciechu, którym przewodniczył bp Rafał Markowski z Warszawy. Po nabożeństwie Prymas Polski udzielił błogosławieństwa dzieciom.


B. Kruszyk KAITransmisje HD


Fot. J. Andrzejewski

Polecamy