piątek, 10 lipca 2020 r.

Wrzesińska szkoła lektora

Zakończyła się wrzesińska szkoła lektora, która na celu miała troskę o piękno liturgii będącej „szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i jednocześnie źródłem, z którego wypływa cała jego moc”. Ponad 20 ministrantów z wrzesińskich dekanatów przygotowywało się do pełnienia funkcji lektora. Spotkania odbywały się od 2 marca w parafii pw. św. Królowej Jadwigi we Wrześni.  Formacja wewnętrzna stanowiła punkt wyjścia, na którym oparła się dalsza nauka. Przyszli lektorzy w czasie zajęć zdobywali  podstawową wiedzę liturgiczną i biblijną. Pod fachowym okiem polonistki odbywały się również ćwiczenia praktyczne. Kurs zakończyła Eucharystia. Zajęcia zorganizowali dekanalni duszpasterze liturgicznej służby ołtarza ks. Grzegorz Dębowski i ks. Marcin Zaborowicz.

 

 

 

 

Fot. Arch. ks. M. Zaborowicz

Polecamy