poniedziałek, 10 sierpnia 2020 r.

Archidiecezjalny Dzień Lektora

W katedrze gnieźnieńskiej odbyła się w sobotę 11 maja Msza św., podczas której bp senior Bogdan Wojtuś udzielił błogosławieństwa ponad 200 nowym ceremoniarzom, lektorom i animatorom LSO. Jutro rozpoczną posługę w swoich wspólnotach parafialnych.


Kandydatom do powyższych posług towarzyszyli najbliżsi, rówieśnicy i duszpasterze LSO z ich rodzinnych parafii. Słowo i homilię skierował do nich po raz pierwszy nie biskup, ale tegoroczny diakon Jakub Siutkowski, niegdyś jak oni najpierw ministrant, a później lektor i ceremoniarz.


„Pamiętam ten dzień, gdy byłem na waszym miejscu i czekałem, by zostać pobłogosławionym najpierw, żeby być lektorem, potem ceremoniarzem, żeby wziąć na siebie ten krzyż, wyjść z nim do ołtarza. Było to dwanaście lat temu” – wspominał podkreślając dalej, że nie miejsce zajmowane przy, przed czy za ołtarzem jest ważne, bo wszyscy tak samo jesteśmy uczniami Jezusa i tak samo potrzebujemy Ewangelii.


Odwołując się do czytań wskazał też, że Jezus nie potrzebuje ludzi idealnych. Potrzebuje takich, którzy z Nim są. „On chce, byś z Nim był, byś Mu ufał, byś z Nim rozmawiał o swoim życiu, byś do Niego przychodził” – mówił lektorom i ceremoniarzom diakon Jakub przypominając, że uczeń przygląda się, słucha i trwa przy swoim Mistrzu zarówno wtedy, gdy jest mu w życiu dobrze, jak i wtedy, gdy jest źle, gdy wszystko zaczyna się rozsypywać. „Dlaczego? Bo ma w Nim oparcie. Ma Kogoś, kto go nie zawiedzie, kto go nie zostawi, kto w niego nie zwątpi” – tłumaczył młodszym kolegom wyświęcony przed tygodniem diakon Jakub.


Krótkim wspomnieniem ze swoich ministranckich czasów, sprzed 75 lat, podzielił się też bp Bogdan Wojtuś. „Pan Bóg błogosławi ministrantom, bo zobaczcie jak długo żyje” – żartował. Życzył też młodym wytrwałości i radości w posłudze. „To piękny czas. Idźcie z nadzieją” – mówił do ustanowionych lektorów i ceremoniarzy.


Podczas uroczystej przysięgi przed biskupem nowi lektorzy i ceremoniarze przyrzekli gorliwie i sumiennie wypełniać powierzone im obowiązki. Ceremoniarze otrzymali również od bp. Bogdana Wojtusia  krzyże ceremoniarskie będące znakiem ich posługi. Pod koniec Mszy św. błogosławieństwo otrzymali animatorzy LSO, potwierdzając wcześniej gotowość wypełniania powierzonych im zadań, do których należy m.in. troska o formację dzieci i młodzieży.


Wraz z emerytowanym biskupem pomocniczym gnieźnieńskim Eucharystię celebrowali: diecezjalny duszpasterz LSO ks. kan. Jakub Dębiec, przybyli do Gniezna parafialni duszpasterze LSO oraz proboszcz katedry ks. infułat Jan Kasprowicz, kanclerz gnieźnieńskiej kurii ks. kan. Zbigniew Przybylski oraz rektor gnieźnieńskiego seminarium duchownego ks. kan. Przemysław Kwiatkowski.


W Mszy św. uczestniczyli także pielgrzymi z diecezji płockiej oraz dzieci pierwszokomunijne z diecezji toruńskiej. Było to również święto pułkowe 17. Pułku Ułanów Wielkopolskich, którzy po Mszy św. uczestniczyli przed pomnikiem Bolesława Chrobrego w uroczystym apelu i przekazaniu sztandaru.


B. Kruszyk KAITransmisje HD


Fot. J. Andrzejewski

Polecamy