środa, 12 sierpnia 2020 r.

Dekret 1.06.2019

Prymas Polski abp Wojciech Polak mianował ks. Tomasza Kubiaka, proboszcza parafii pw. św. Katarzyny w Potulicach, wicedziekanem dekanatu rogozińskiego, na okres kolejnych 5 lat. Dekret wejdzie w życie 1 czerwca br.

Polecamy