środa, 12 sierpnia 2020 r.

Dekrety (1.06, 1.07. 2019)

Prymas Polski abp Wojciech Polak zwolnił ks. prałata Jacka Dziela z obowiązków proboszcza parafii pw. Nawiedzenia NMP w Markowicach i mianował go proboszczem parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Giewartowie. Dekret wejdzie w życie 1 czerwca br.


Prymas Polski abp Wojciech Polak zwolnił ks. dr. Rafała Białka z obowiązków dyrektora Archidiecezjalnego Domu Księży Seniorów w Gnieźnie, a także z funkcji zastępcy dyrektora Caritas AG oraz kuratora dla oskarżonych lub skazanych duchownych w AG i mianował go proboszczem parafii pw. Nawiedzenia NMP w Markowicach. Dekret wejdzie w życie z 1czerwca br.


Prymas Polski abp Wojciech Polak zwolnił ks. Karola Świderskiego z obowiązków rezydenta w parafii pw. bł. Jolenty w Gnieźnie i mianował go dyrektorem Archidiecezjalnego Domu Księży Seniorów w Gnieźnie, powierzając mu także – przy zachowaniu dotychczasowych obowiązków w Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie – funkcję  kuratora dla oskarżonych lub skazanych duchownych w AG. Dekret wejdzie w życie 1 czerwca br.


Prymas Polski abp Wojciech Polak zwolnił ks. Jerzego Kozłowskiego z obowiązków rezydenta w parafii pw. Nawiedzenia NMP w Markowicach i mianował go rezydentem w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Giewartowie. Dekret wejdzie w życie 1 czerwca br.


W związku z rozszerzeniem formacji w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie o roczny okres propedeutyczny Prymas Polski abp Wojciech Polak mianował ks. Pawła Rybaka prefektem tegoż Roku Propedeutycznego, zwalniając go jednocześnie z obowiązków ojca duchownego i spowiednika zwyczajnego alumnów PWSD w Gnieźnie. Dekret wejdzie w życie 1 lipca br. Rok propedeutyczny rozpocznie swoją formację z nowym rokiem akademickim przy Sanktuarium Matki Bożej Królowej Miłości i Pokoju Pani Kujaw w Markowicach.

 

Fot. ks. M. Kulczynski 

Polecamy